Kirjat

Minna Horowitz, Hannu Nieminen & työryhmä

Viestintä kuuluu kaikille

Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa

9789523450325

Kustantajan hinta

32,00 

Minna Horowitz, Hannu Nieminen & työryhmä

Viestintä kuuluu kaikille

Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa

Viestinnälliset oikeudet eivät ole oma erillinen saarekkeensa, vaan niiden toteutuminen riippuu yhteiskunnan valtasuhteista ja tasa-arvoisuudesta laajemmin. Onko tietoyhteiskunnaksi kutsuttu Suomi tässä lopultakaan mallimaa?

Demokratian perusta ovat aktiiviset ja asioista perillä olevat kansalaiset. Viestinnälliset taidot ovatkin tärkeitä kansalaistaitoja. Toisaalta kansalaisilla on viestinnällisiä oikeuksia, jotka yhteiskunnan olisi turvattava. Heillä on oltava pääsy tiedon äärelle sekä mahdollisuus tehdä vapaasti valintoja sen pohjalta.

Viestintä kuuluu kaikille on ensimmäinen kokonaisesitys kansalaisten viestinnällisistä oikeuksista ja niiden toteutumisesta maassamme. Pääsevätkö ihmiset tasavertaisesti informaation äärelle hankkimaan ja soveltamaan sitä? Toteutuuko vuorovaikutus viestinnässä, ja miten kansalaisten yksityisyyttä suojellaan? Teemoja tarkastellaan lainsäädännön, viranomaisten toiminnan, kaupallisten toimijoiden sekä kansalaisten median käytön näkökulmista.

Viestinnälliset oikeudet eivät ole oma erillinen saarekkeensa, vaan niiden toteutuminen riippuu yhteiskunnan valtasuhteista ja tasa-arvoisuudesta laajemmin. Onko tietoyhteiskunnaksi kutsuttu Suomi tässä lopultakaan mallimaa?

Kirjoittajat / toimittajat

Minna Aslama Horowitz

Minna Aslama Horowitz on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti, Central European Universityn digitaalisen aktivismin asiantuntija sekä kansainvälisen viestinnän tutkija St. John’s Universityssä New Yorkissa.

Hannu Nieminen 

Hannu Nieminen on viestintäpolitiikan professori ja Euromedia Research Group -tutkimusverkoston jäsen. Hän tutkii viestinnän ja demokratian suhdetta historiallisesta näkökulmasta.

Muut kirjoittajat

Anette Alén-Savikko on tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii digitaalista mediaa ja viestintää tekijänoikeuden ja tietosuojan näkökulmasta.

Marko Ala-Fossi työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Jockum Hildén on viestintäpolitiikan tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Johanna Jääsaari on valtio-opin ja joukkoviestinnän dosentti Åbo Akademissa.

Kari Karppinen on viestinnän yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Katja Lehtisaari on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti ja yliopistonlehtori.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Gaudeamus
Scroll to Top