Kirjat

Eeva Harju, Mira Palonen & Nina Sarell (toim.)

Yhdessä perheen kanssa

Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia

Yhdessä perheen kanssa

Kustantajan hinta

32,00 

Eeva Harju, Mira Palonen & Nina Sarell (toim.)

Yhdessä perheen kanssa

Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia

Miten terveyspalveluissa otetaan huomioon läheisimmät ihmissuhteet - se perhe, jonka asiakas itse määrittelee? Miten perhe vaikuttaa hyvinvointiin, miten perheitä hoidetaan, ja millaisia rooleja on perheenjäsenillä ja ammattilaisilla, kun he kohtaavat terveydenhuollossa? Yhdessä perheen kanssa kertoo näistä kohtaamisista läpi elämänkulun.

Miten terveyspalveluissa otetaan huomioon läheisimmät ihmissuhteet – se perhe, jonka asiakas itse määrittelee? Miten perhe vaikuttaa hyvinvointiin, miten perheitä hoidetaan, ja millaisia rooleja on perheenjäsenillä ja ammattilaisilla, kun he kohtaavat terveydenhuollossa?

Yhdessä perheen kanssa kertoo näistä kohtaamisista läpi elämänkulun: kun lapsi syntyy, kun nuori varttuu ja kun ikää karttuu. Teos pureutuu myös siihen, millaista tukea tarvitaan perheenjäsenen sairastuessa, menehtyessä tai kohdatessa väkivaltaa. Samalla selviää, kuinka terveydenhuollon palvelut toimivat ja mistä voi saada apua erilaisissa elämäntilanteissa.

Perhehoitotyötä ja sen tutkimusta esitellään kirjassa ensi kertaa yleistajuisesti suomeksi. Tavoitteena on auttaa terveydenhuollon asiakkaita, ammattilaisia ja opiskelijoita kohti parempia kohtaamisia. Tutkitun tiedon lisäksi mukana on puhuttelevia tositarinoita, jotka antavat äänen perheille ja heidän kokemuksilleen.

Kirjoittajat / toimittajat

Eeva Harju

Eeva Harju, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, työskentelee ylihoitajana Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian vastuualueella ja hoitotieteen post doc -tutkijana Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän puolisoidensa elämänlaatu ja parisuhde, joita hänen vuonna 2018 julkaistu väitöskirjansa käsitteli. Eeva on tutkinut myös terveydenhuollon ammattilaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja työnjakoa syöpäpotilaiden psykososiaalisessa tukemisessa sekä ohjatun liikunnan vaikutusta…

Mira Palonen

Mira Palonen, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, työskentelee hoitotieteen yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan hän on tutkinut iäkkäiden potilaiden ja heidän läheistensä ohjausta päivystyspoliklinikalta kotiutuessa. Nykyisissä tutkimuksissaan Mira on kiinnostunut erityisesti kotona asuvien iäkkäiden perheiden elämästä ja osallisuudesta terveyspalveluihin.

Nina Sarell

Nina Sarell, sairaanhoitaja, toimittaja, on keikkaileva hoitaja ja toimittaja, jonka erikoisalaa ovat terveys- ja hyvinvointiaiheet sekä henkilöjutut. Sairaanhoitajana hänen osaamisalueitaan ovat geriatria, saattohoito ja monikulttuurisuus. Tässä kirjassa Nina on toiminut sekä yhtenä toimittajista että tarinansa kertoneiden ihmisten haastattelijana. Ninan mielestä merkityksellisintä sekä toimittajan että sairaanhoitajan työssä on ihmisen ainutkertainen elämä, sen suojeleminen ja arvostava kohtaaminen.

Muut kirjoittajat

Anna Liisa Aho, leikkaus- ja anestesiaerikoissairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, dosentti, toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän tutkii monenlaisia perheisiin liittyviä aiheita mutta etenkin surua ja siitä selviytymistä sekä surevien tukemista eri perheenjäsenten näkökulmasta ja eri syistä tapahtuneiden kuolemien jälkeen. Hänen erityisenä tutkimusfokuksenaan on lapsen kuolema.

Riikka Apiainen, sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri, työskentelee osastonhoitajana Kaarinan terveyskeskussairaalassa. Hän on tehnyt pro gradu -tutkielmansa Tampereen yliopistossa sateenkaariperheiden äideistä.

Suvi Holmberg, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori, työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa. Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut syöpään sairastumisen merkityksistä arjessa, syöpään sairastumisesta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä sairausarjesta teoreettisena käsitteenä. Lisäksi Suvi tutkii monimuotoisia kohtaamisia palveluissa, jotka on kohdistettu haavoittuvassa asemassa oleville eli ihmisille, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelma ja toisinaan myös kokemuksia asunnottomuudesta.

Katja Joronen, lastensairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, professori, työskentelee Turun yliopistossa hoitotieteen professorina. Hän on tutkinut koululaisten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä terveyden edistämistä erilaisissa toimintaympäristöissä 2000-luvun alusta alkaen. Katja on tehnyt yhteistyötä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely-tutkimusryhmän ja Aseman Lapset ry:n kanssa.

Marja Kaunonen, erikoissairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, on professori ja terveystieteiden päällikkö Tampereen yliopistossa. Hänen tekemänsä tutkimus kohdentuu eri elämäntilanteissa oleviin perheisiin ja heidän tukemiseensa. Nykyisissä tutkimuksissaan hän on kiinnostunut erityisesti vauvaperheistä ja perheistä, joissa ollakin perheenjäsenellä on pitkäaikaissairaus, kuten syöpä tai mielenterveysongelmia. Marja on mukana myös useissa kansainvälisissä projekteissa, joissa tarkastellaan osaamisperustaista oppimista erityisesti hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmasta.

Pia Keiski, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa perhehoitotyön yliopettajana. Opetuksen lisäksi hän toimii hankkeessa, jossa tavoitteena on nuorten osallisuuden ja itsetuntemuksen vahvistaminen ylisukupolvisuus huomioiden. Perheväkivaltatutkimuksen lisäksi Pian kiinnostuksenkohteena on yksilöllistetty terveydenhuolto perheiden näkökulmasta.

Meeri Koivula, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, dosentti, toimii Tampereen yliopistossa yliopistonlehtorina. Hänen tutkimuskohteitaan ovat muun muassa monikulttuurisuus terveydenhuollossa, terveysalan koulutus sekä potilaiden ja perheiden ohjaus.

Jari Kylmä, erikoissairaanhoitaja, filosofian tohtori, dosentti, työskentelee Tampereen yliopistossa terveystieteiden yliopistonlehtorina hoitotieteessä. Hänen tutkimuksensa kohdentuvat muun muassa mielenterveyteen, psykiatriseen hoitotyöhön ja toivoon, ja yksi hänen pitkäaikaisista tutkimusintresseistään on moninaisia seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä edustavien ihmisten terveys eri näkökulmista.

Susanna Lepola, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri, työskentelee projektiasiantuntijana Helsingin kaupungilla. Hän on toiminut terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa, minkä vuoksi hän valitsi pro gradu -tutkielmansa aiheeksi monikulttuurisen perhevalmennuksen ja sen kehittämismahdollisuudet.

Annamaija Nahkiaisoja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri, työskentelee koulutusorganisaatio Hyriassa sosiaali- ja terveysalan kouluttajana. Hän on työskennellyt turvapaikanhakijoiden parissa, ja hoitotieteen pro gradu -tutkielmassaan hän tarkasteli turvapaikanhakijoiden selviytymiskyvyn tukemista.

Eija Paavilainen, terveydenhoitaja, terveystieteiden tohtori, on toiminut hoitotieteen professorina vuodesta 2001 Tampereen yliopistossa, jossa hän johtaa perheväkivaltaan keskittynyttä tutkimusryhmää. Hän on tehnyt kahdenkymmenen vuoden ajan myös tutkimus- ja kehittämistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Eijan asiantuntijuusaluetta ovat erityisesti lapsiperheet, lapsiperheiden arki sekä lapsiperheiden käyttämät palvelut ja niiden kehittäminen. Hänen tutkimushankkeensa kohdistuvat lapsiperheiden haasteellisiin elämäntilanteisiin, kuten lapsiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja muuhun perheväkivaltaan sekä sen vähentämiseen.

Jari Pirhonen, lähihoitaja, filosofian tohtori, dosentti, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta gerontologian alalla vuonna 2017. Tällä hetkellä hän johtaa muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheen hoitoa tutkivaa hanketta Helsingin yliopistossa. Hän kuuluu myös Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen CoE AgeCare -huippuyksikköön. Jarin keskeisimmät tutkimusalueet ovat hoidon etiikka ja hyvä elämä erityisesti vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Anja Rantanen, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori, dosentti, työskentelee yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Hän on kiinnostunut elämänlaatuun ja tukemiseen liittyvistä kysymyksistä sekä yksilöiden että perheiden näkökulmasta.

Tiina Tuovila, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri, tekee Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkimusta sateenkaariperheiden nuorten arkielämän hyvinvoinnista sekä hyvinvoinnin tukemisesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Lisäksi hän on työskennellyt esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajana Tampereen kaupungilla sekä opiskeluterveydenhuollon asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Päivi Åstedt-Kurki, erikoissairaanhoitaja, terveydenhuollon tohtori, dosentti, professori emerita, on toiminut Tampereen yliopiston hoitotieteen vastuuprofessorina yli 20 vuoden ajan. Päivi on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu perhehoitotieteen asiantuntija, ja hänen yliopistouransa kesti 34 vuotta. Hän on pitkäaikainen perhehoitotieteen kehittäjä, tutkija ja opettaja.

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top