Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.): Terveyssosiologian linjoja

9789524954204Terveys ja sairaudet koskettavat kaikkia mutta eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Niihin vaikuttavat biologian lisäksi esimerkiksi kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät. Terveyden ja sairauden yhteiskunnallista ulottuvuutta tutkii terveyssosiologia.

Terveyssosiologian linjoja esittelee sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja terveyden, sairauden ja terveydenhuollon peruskysymyksiin. Teoksessa tarkastellaan terveyssosiologian lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa sekä tutkimusteemoja, jotka ovat sidoksissa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Millaisia haasteita ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu asettaa terveyden edistämiselle? Miten uusi teknologia vaikuttaa terveyspalveluihin? Miten ikääntyvien ihmisten terveydestä puhutaan yhteiskunnassa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Siitä on hyötyä myös terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijoiden sekä kansallisten ja alueellisten päättäjien työssä.

Sisällys

Toimittajat

Sakari Karvonen, VTT, on lääketieteellisen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.
Laura Kestilä, VTT, on väestötieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.
Tomi Mäki-Opas, FT, on terveyspolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Katja Borodulin, FT, dosentti, erikoistutkija, Terveyden seuranta -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Anu Castaneda, PsT, VTM, tutkimuspäällikkö, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ilka Haarni, VTT, dos., hankekoordinaattori, Ikäinstituutti
Janne Härkönen, VTT, erikoistutkija, Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ilari Ilmakunnas, VTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto ja vieraileva tutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Piia Jallinoja, VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Mikko Jauho, VTT, dosentti, yliopistotutkija, Kuluttajatutkimuskeskus, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Satu Jokela, TtM, kätilö, projektikoordinaattori, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Anu Katainen, VTT, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Timo M. Kauppinen, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Lauri Kokkinen, TtT, ma. yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Johanna Korkeamäki, VTM, HuK, tutkija, Kuntoutussäätiö
Hannamaria Kuusio, FT, erikoistutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiina Laatikainen, LT, professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Kansantautien ehkäisy -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Eero Lahelma, VTT, professori emeritus, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Tea Lallukka, FT, dosentti, akatemiatutkija, Työterveyslaitos, Helsinki
Riikka Lämsä, VTT, sh, erikoistutkija, Mielenterveysyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kristiina Manderbacka, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Antti Maunu, VTT, tutkijatohtori, koulutussosiologian tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Mianna Meskus, VTT, dosentti., akatemiatutkija, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Johanna Mäkelä, VTT, professori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anni Ojajärvi, VTT, tutkija, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Antero Olakivi, VTM, tohtorikoulutettava, sosiologian oppiaine, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Ossi Rahkonen, VTT, lääketieteellisen sosiologian professori, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Otto Ruokolainen, VTM, asiantuntija, Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ullamaija Seppälä, VTT, dos., yliopistonlehtori, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Marita Sihto, VTT, erikoistutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Natalia Skogberg, TtM, tutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivi Topo, VTT, dosentti, johtaja, Ikäinstituutti
Pekka Varje, FM, tutkija, Työterveyslaitos
Ari Väänänen, YTT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
Jenni Wessman, VTM, tutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Laita hyvä kiertämään: