Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen: Tiede ja teksti

Tieteellinen kirjoittaminen on kaikille korkeakouluopiskelijoille tärkeä työväline ja osa tutkinnon suorittaneen asiantuntijuutta. Se on myös taito, jota voi oppia ja jossa voi kehittyä.
Hyvä kirjoittaja tuottaa loogista, ymmärrettävää ja huoliteltua tekstiä. Lisäksi on hallittava tieteellisen tekstin erityispiirteet: esityksen muoto, argumentin rakentaminen, väitteiden perustelu sekä lähteiden merkitseminen. Tutkielman kirjoittaminen on prosessi, jonka aikana ajatukset jatkuvasti jäsentyvät ja hakevat muotoaan. Näin kirjoitustyö nivoutuu saumattomasti tutkimuksen tekemiseen.

Tiede ja teksti tarjoaa ohjeita ja vinkkejä opinnäytetyöskentelyyn opintojen eri vaiheissa. Tieteellisen kirjoittamisen osa-alueita havainnollistetaan esimerkein, ja kätevät muistilistat auttavat hahmottamaan olennaisen. Käytännönläheinen käsikirja innostaa ja rohkaisee kirjoittamaan.

Sisällys

Kirjoittajat

Sonja Kniivilä, KTM, on suomen kielen ja viestinnän yliopistonopettaja Aalto-yliopistossa.

 

 

 

Sari Lindblom-Ylänne, FT, on Helsingin yliopiston vararehtori ja yliopistopedagogiikan professori.

 

 

 

 

Kuva: Sasa Tkalcan

Anne Mäntynen, FT, on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa ja toimii määräaikaisena suomen kielen professorina Jyväskylän yliopistossa.

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: