Vuoden tiedekynä -ehdokkaat julkistettu

Gaudeamuksen julkaisut nappasivat kolme ehdokkuutta Vuoden tiedekynä 2019 -palkinnon shortlistalta.

Koneen säätiö on julkistanut vuoden 2019 Tiedekynä-palkintoehdokkaat. Palkinto jaetaan 20.5., ja Gaudeamuksen julkaisuista mukana ovat seuraavat artikkelit. Onnea ehdokkaille!

Pia Letto-Vanamo, Oikeudenmukaisuus ja lainoppi, teoksessa M. Häyry – T. Takala – J. Ahola- Launonen (toim.), Oikeudenmukaisuuden ongelma (Gaudeamus 2018) 273-285

Esiraadin perustelut: ”Kirjoittaja erittelee oikeuden ja oikeudenmukaisuuden käsitteitä nykyisessä oikeusjärjestelmässä ja pohtii käsitteiden merkityshistoriaa varhaiselta uudelta ajalta nykyaikaan erityisesti Pohjoismaissa.”

 

Marja Peltola, Tunteet rodullistettujen vähemmistöjen sukupolvisuhteissa, teoksessa P. Eerola – H. Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet (Gaudeamus 2018) 111-129

Esiraadin perustelut: ”Artikkeli käsittelee perheitä, joilla muutto Suomeen on ollut osa nuorten ja vanhempien perhehistoriaa sekä vanhemmuuden ja perheeseen kuulumisen tunteita neuvottelun ja rakenteiden välissä.”

 

Aino Ritala-Koskinen, Avohuollon asiakaslasten asumisliikkuvuus, teoksessa H. Forsberg & A. Ritala-Koskinen (toim.), Monen kodin lapset (Gaudeamus 2018) 77-102

Esiraadin perustelut: ”Artikkelissa tarkastellaan lastensuojelun asiakkaina olevien lasten lyhyiden etäisyyksien liikkuvuutta ja korostetaan, että lasten kanssa tehtävään sosiaalityöhön tulisi kuulua keskustelua heille tärkeistä ja erityisistä paikoista.”

 

Teokset löydät Gaudeamuksen verkkokaupasta.

Vuosittain jaettavalla palkinnolla Koneen säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta sekä nostaa suomenkielisen tieteellisen kirjoittamisen arvostusta. Vuoden Tiedekynä on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto.

Lue lisää palkinnosta ja ehdokkaista Koneen säätiön sivuilta.

 

Laita hyvä kiertämään: