Vuoden Tiedekynä 2016 -ehdokkaat julkistettu

Cover-Tiedekyna2016-FeatureKymmenestä ehdokasartikkelista kaksi on Gaudeamuksen kirjoista. Tänä vuonna palkinto myönnetään yhteiskuntatieteellisen alan tieteellisestä kirjoituksesta.

Koneen Säätiön Vuoden Tiedekynä -palkinto myönnetään tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti.  Palkinnon tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Palkinto jaetaan vuorovuosin humanistisen, yhteiskuntatieteen ja ympäristöntutkimuksen alan suomenkielisen artikkelin kirjoittajalle tai kirjoittajille, ja se on 25 000 euron suuruinen.

Yksi Koneen Säätiön tavoitteista on vahvistaa suomen asemaa tieteen kielenä. Suomalaisen ajattelun ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että tieteessä tutkituista asioista voidaan keskustella myös suomeksi ja että eri tieteenalojen peruskäsitteet ja termistöt ovat olemassa omalla äidinkielellä.

Kaikkiaan lehdet ja kirjat tarjosivat valtavan kiinnostavia tutkimustuloksia ja keskustelua, joka ansaitsisi laajan yleisön. Ehdokaslistan muodostaminen oli hankalaa, koska tieteellisessä kirjoittamisessa elää vahvana ideaali, jonka mukaan tieteellisessä artikkelissa ei saisi olla persoonallisia elementtejä. Joskus taas kirjoittaja käyttää omakohtaisempaa tyyliä, mutta tutkimusaineistot ovat liian pieniä, jolloin artikkelin uskottavuus tutkimuksena voi kärsiä“, kertovat Koneen Säätiön tiedeasiamies, dosentti Kalle Korhonen sekä Turun yliopiston dosentti Hanna Kuusela, jotka valitsivat palkintoehdokkaat lähetettyjen artikkeleiden joukosta.

Gaudeamuksen kirjoista ehdokkaiksi valittiin seuraavat artikkelit:

(Esiraadin perustelut kursiivilla.)

9789524953191Johanna Mykkänen, ”Isäksi tulon monet polut”, teoksessa Isän kokemus (toim. Petteri Eerola & Johanna Mykkänen Gaudeamus 2014), 32–48. Isien kertomusten pohjalta isäksi tulemista strukturoiva ja tutkimusaineiston laajoilla otteilla analyysiä elävöittävä artikkeli.

* * * * * * * * *

Mikko Salasuo, ”Omistautuminen – tapa hallita mahdollisuuksien paljoutta”, teoksessa Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä (toim. Tuukka Tammi & Pauliina Raento, Gaudeamus 2013), 106–124. Addiktion ja riippuvuuden käsitteiden hankaluutta esimerkkitapauksia vertailemalla valottava aikalaisdiagnoosi.

9789524953122

* * * * * * * * *

Muut palkintoehdokkaat:

Veronika Honkasalo: Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa (Nuorisotutkimus 1/2013)
Katja Hyry: Kun tutkimusmatkan suunta muuttuu (Yhteiskuntapolitiikka 5/2015)
Inka Kaakinen: Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat (Alue ja ympäristö 2/2013)
Ville Kivimäki: Hämärä horisontti, avautuvat tulevaisuudet – Suomalaissotilaat ja syksyn 1944 tunnemaisema teoksessa Rauhaton rauha (Vastapaino 2015)
Elina Pekkarinen: Näkymättömiksi suojellut lapset teoksessa Salattu, hävetty, vaiettu (Vastapaino 2015)
Kimmo Rentola: Oliko Suojelupoliisin päällikkö KGB:n agentti? Tiedustelututkimuksen metodologiaa (Tieteessä tapahtuu 6/2014)
Martina Reuter: Hannah Arendt ja John Rawls kansalaistottelemattomuudesta (Tiede & Edistys 4/2013)
Tero Toivanen & Juhana Venäläinen: Yhteisvaurauden uusi aika teoksessa Talouden uudet muodot (Into 2015)

 

Arvioitaviksi otettiin säätiölle palkinnonsaajiksi ehdotetut julkaisut tieteellisistä lehdistä tai tieteellisistä artikkelikokoelmista, jotka olivat ilmestyneet vuosien 2013–2015 aikana.

Vuoden Tiedekynä 2016 -palkinnonsaajan valitsee professori Risto Heiskala. Palkinnon voittaja julkistetaan maaliskuussa, Koneen Säätiö ilmoittaa tarkemman päivämäärän myöhemmin.

Lisätiedot:
Tiedeasiamies Kalle Korhonen, kalle.korhonen [at] koneensaatio.fi, p. 050 344 7468
Viestintäkoordinaattori Laura Sahamies, laura.sahamies(at)koneensaatio.fi, p. 044 276 7517.

Laita hyvä kiertämään: