Liisa Husu & Kristina Rolin (toim.): Tiede, tieto ja sukupuoli

9516629318Tiede, tieto ja sukupuoli on ensimmäinen yleiskatsaus Suomessa tehtävään, sukupuolta problematisoivaan tieteentutkimukseen, ja se esittelee myös alan kansainvälisiä keskusteluja.

Onko tiedolla ja tieteellä sukupuolta? Miten sukupuoli ilmenee tieteessä, tieteen organisaatioissa, tiedon tuottamisessa ja tutkijoiden arjessa? Kuinka tieteen miesvaltaisuus on vaikuttanut siihen, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja mitä jätetään tutkimatta? Entä kuinka se on vaikuttanut tieteellistä tutkimusta ohjaaviin käsityksiin tiedosta? Tämä monitieteinen teos avaa uusia näkökulmia tieteeseen ja tiedon tuotantoon sekä tieteen tasa-arvo- ja sukupuolikysymyksiin. Se on tarkoitettu kaikille tieteen ja tiedon yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista kiinnostuneille: tutkijoille, tiedepolitiikan päättäjille, opiskelijoille ja tieteestä kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Teos soveltuu yliopistojen oppikirjaksi monille aloille, erityisesti naistutkimuksen ja tieteentutkimuksen opintoihin.

 

Laita hyvä kiertämään: