Tiedettä suomeksi -palkinto viestinnän alan julkaisuille

Riku Neuvoselle sekä Minna Horowitzille, Hannu Niemiselle ja työryhmälle on myönnetty Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinto viestinnän alalla tehdystä suomenkielisestä tieteellisestä julkaisemisesta.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus jakoi Tiedettä suomeksi -palkinnon kolmen palkinnonsaajan kesken maanantaina 21.9.2020. Palkituista julkaisuista kaksi on ilmestynyt Gaudeamukselta: Riku Neuvosen Sananvapauden historia Suomessa (2018) sekä Minna Horowitzin, Hannu Niemisen ja työryhmän Viestintä kuuluu kaikille. Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa (2019).

Säätiö haluaa palkinnolla tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. Esiraatiin kuuluivat säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa (pj.), maantieteen professori emeritus ja Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen, Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineen yliopistonlehtori Lauri Haapanen ja säätiön yliasiamies Ulla Koski. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Palkintoperustelut:

“Neuvosen kirjaa säätiön hallitus pitää loistavasti kirjoitettuna ja hyvin toimitettuna teoksena, joka lisää lukijan ymmärrystä yhteiskunnallisista muutoksista ja suomalaisen sananvapausaatteen syntymisestä.

Horowitzin, Niemisen ja työryhmän palkitsemista hallitus perustelee sillä, että heidän kirjoittamansa teos tarjoaa kiinnostavan katsauksen kansalaisten viestinnällisiin oikeuksiin ja niiden toteutumiseen maassamme. Kirja on hyvä esimerkki alan yleisestä käytännöstä, toimitetusta teoksesta, jonka kirjoittajat edustavat eri tieteenaloja.”

Kolmas palkinnonsaaja on Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n julkaisema Media & viestintä -verkkolehti.

Lue lisää palkinnosta Helsingin Sanomain Säätiön sivuilta >>

Gaudeamus onnittelee palkinnonsaajia!

Riku Neuvonen, OTT, on viestintäoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa ja julkisoikeuden yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.

Minna Aslama Horowitz on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti, Central European Universityn digitaalisen aktivismin asiantuntija sekä kansainvälisen viestinnän tutkija St. John’s Universityssä New Yorkissa.

Hannu Nieminen on viestintäpolitiikan professori ja Euromedia Research Group -tutkimusverkoston jäsen. Hän tutkii viestinnän ja demokratian suhdetta historiallisesta näkökulmasta.

Viestintä kuuluu kaikille -työryhmä:

Anette Alén-Savikko on tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii digitaalista mediaa ja viestintää tekijänoikeuden ja tietosuojan näkökulmasta.

Marko Ala-Fossi työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Jockum Hildén on viestintäpolitiikan tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Johanna Jääsaari on valtio-opin ja joukkoviestinnän dosentti Åbo Akademissa.

Kari Karppinen on viestinnän yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Katja Lehtisaari on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti ja yliopistonlehtori.

Laita hyvä kiertämään: