Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto Ihminen ja ympäristö -kirjan toimitukselle

Laajasti ympäristöalaa käsittelevä Ihminen ja ympäristö -kirja on tänään saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Suuruudeltaan 15 000 euron palkinto jaetaan kirjan viisihenkisen toimituskunnan kesken.

Vuosi sitten ilmestynyt Ihminen ja ympäristö -kirja on saanut laajalti huomiota korkeatasoisena ja helppolukuisena ympäristöalan teoksena. Nyt kirjan toimitukselle annettu 15 000 euron tiedonjulkistamisen valtionpalkinto vahvistaa, että aihepiirin valinta osui oikeaan.

– Ympäristöalaa käsittelevälle, nykyhetken ongelmiin pureutuvalle kirjalle on ollut selvästi tarvetta, pohtii kirjan päätoimittaja, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä.

Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa työskentelevän Niemelän lisäksi ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta, toimitussihteeri Antti Halkka Suomen Luonnonsuojeluliitosta, tutkimuskoordinaattori Sanna Sorvari Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osastolta sekä toimittaja Eeva-Liisa Hallanaro. Toimituksen jäsenet kokosivat omista asiantuntijapiireistään kirjoittajakunnan, joka lopulta kasvoi lähes 90:een.

Kirjan aihepiireiksi valittiin luonnon monimuotoisuus, yhteiskunta ja arkipäivän konkreettiset valinnat. Ilmastonmuutoksen osuus oli kirjassa tarkoituksella vähäinen, sillä aiheesta on muutaman vuoden sisällä ilmestynyt useita kirjoja.

– Ilmastonmuutoksesta onkin tullut monelle tuttu asia – toisin kuin luonnon monimuotoisuuden hiipumisesta. Ilmastotieteilijöillä on ollut alun alkaen paremmin numeerista tietoa tarjolla. Nykyisin vastaavanlaista dataa löytyy myös biodiversiteetin muutoksista. Ekologit eivät ehkä vain ole osanneet markkinoida asiaa yhtä hyvin, pohtii Jari Niemelä biodiversiteettikysymyksen hautautumista julkisuudessa.

– Uusien tutkimustulosten pohjalta voimme löytää ratkaisuja, joilla vielä voidaan saattaa ympäristön tilan kehitys parempaan suuntaan. Meillä on oikeasti edelleen mahdollisuus vaikuttaa. Kansainvälinen yhteisökin on havahtunut ja yhteiskunnat voivat vielä muuttaa toimintatapojaan kestävämpään suuntaan, Niemelä uskoo.

– Luonnon hyödyistä pitää kertoa ihmisille, sillä hyvinvointimme on niistä riippuvainen. Ruoalla, liikenteellä, asumisella ja virkistyksellä on suora linkki ihmisten arkipäivään. Esimerkiksi maiseman muuttuminen vaikkapa metsänhakkuun vuoksi herättää suuria tunteita, Eeva Furman herättelee.

– Suuret kysymykset, kuten ilman ja veden kyky torjua tulvia ja kuivuutta, ovat nekin riippuvaisia siitä, miten hyvin luonnon systeemit toimivat.  Kirja on ajankohtainen, koska tieto luonnon monimuotoisuudesta ja sen ihmisille tuottamista hyödyistä nähdään tärkeänä myös kansainvälisesti. Valtioidenvälisessä paneelissa jokaisen aktiivisen kansalaisen ääni voi suodattua päättäjien tietoisuuteen, Furman rohkaisee.

Lisätietoja:

kirjan päätoimittaja, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä, Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, puh. (09) 191 57849, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 1479, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lähde: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=419313&lan=fi&clan=fi

Teos:

Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna Sorvari (toim.)
Ihminen ja ympäristö
Gaudeamus 2011. 978-952-495-217-0 • Sidottu A4, 462 sivua.

Laita hyvä kiertämään: