Anna-Kaisa Hiltuselle Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Anna-Kaisa Hiltunen
Hiltusen kuva: Ulkopoliittinen instituutti

Anna-Kaisa Hiltunen palkittiin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla kirjastaan Euroopan porteilla.

Anna-Kaisa Hiltusen, YTM, Euroopan porteilla on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja EU:n turvapaikkapolitiikan taustoista ja historiasta. Teoksessa avautuu EU:n jäsenmaiden ja eri toimielinten rooli eurooppalaisessa turvapaikkapolitiikassa. Samalla Hiltunen esittää uusia näkökulmia siihen, millainen globaali pakolaispolitiikka voisi auttaa turvaa hakevia ihmisiä tulevaisuudessa.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnettiin Hiltuselle sekä kuudelle muulle taholle palkintojuhlassa Kansalliskirjastossa 13.10.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on OKM:n asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla.

“Lopputuloksena on vaikuttava kirja ilmiöstä, josta käydään vähintään yhtä paljon tunteisiin ja mielipiteisiin kuin tutkittuun tietoon pohjaavaa keskustelua.” – Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Palkinnon myöntävä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta perusteli tunnustusta seuraavasti:

“Euroopan porteilla avaa nimensä mukaisesti punnittuun tietoon pohjautuvan portin Euroopan pakolais- ja turvapaikkapolitiikan historiaan ja nykytilaan. Teos on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja EU:n turvapaikkapolitiikan taustoista ja historiasta.

Euroopan porteilla tarjoaa laaja-alaisen ja selkeän kokonaiskuvan pakolais- ja turvapaikkapolitiikan kehityksestä Euroopassa toisen maailmansodan lopusta näihin päiviin. Kirjaa voi lukea yhtä lailla turvapaikkapolitiikkaa käsittelevänä erityisteoksena kuin Euroopan sodanjälkeisten vuosikymmenien historian kulkua kuvaavana tietokirjana, joka käsittelee turvapaikkaprisman kautta kylmän sodan vaiheita, talouskriisejä sekä Euroopan yhdentymisen kehityskulkuja ja kitkoja. Yhdistämällä turvapaikka- ja pakolaiskysymykset Euroopan yhdentymisen jännitteiseenkin historian kulkuun Anna-Kaisa Hiltunen osoittaa oivaltavasti, miten nämä kysymykset ovat asemoituneet Euroopan historian saatossa välillä kiperäksi kiistanaiheeksi, välillä unohdetuksi ilmiöksi.

Kirjan kirjoittaja Anna-Kaisa Hiltunen on käsittelemänsä aiheen monipuolinen asiantuntija. Hän on muuttoliikekysymyksiin erikoistunut toimittaja, joka työskenteli ulkoministeriössä vierailevana asiantuntijana. Kirja tarttuu globaaliin ilmiöön, käsitellen sitä ylirajaisella tavalla, mikä kirjan erityisansiona mainittakoon. Lopputuloksena on vaikuttava kirja ilmiöstä, josta käydään vähintään yhtä paljon tunteisiin ja mielipiteisiin kuin tutkittuun tietoon pohjaavaa keskustelua.”

Lue lisää palkinnosta ja palkituista >>

Tilaa teos >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: