Jussi Simpura & Jussi Melkas: Tilastot käyttöön!

tilastot23.1.inddTilastot käyttöön! on kansalaisjohdatus tilastojen maailmaan. Matemaattisten
kaavojen tarkan esittelyn sijaan teoksessa korostetaan tilastojen lukemisen taitoa.

Sen tärkeä osa on kyky arvioida kriittisesti, kuinka tilastot vaikuttavat yhteisöllisessä elämässä: tilastojen maailma on ihmisen tekoa ja sellaisenaan myös vallan käytön kenttä.

Tilastojen merkitystä voi arvioida kysymällä, millainen maailma olisi, jos meillä ei olisi sitä kuvaavia tilastoja. Mitä luulisimme tietävämme ja mitä tietäisimme vain luulevamme esimerkiksi väestönmuutoksista, maailmankaupasta tai ympäristökysymyksistä? Mihin perustuisivat esimerkiksi kansantalouteen tai terveydenhoitoon liittyvät poliittiset päätökset?

Maailma tuottaa tilastot, tilastot muokkaavat maailmaa, mutta tilastot eivät ole koko maailma. Taitava tilastojen lukija ymmärtää tämän.

Kirjoittajat

VTT Jussi Simpura ja YTL Jussi Melkas ovat opettaneet tilastojen kriittistä lukemista vuosikausia. Kirjassaan konkarit ovat koonneet kokemuksistaan tiiviin kokonaisuuden opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja muiden tilastoista kiinnostuneiden käyttöön.

Harjoitukset

» Tilastojen harjoituskokoelma (päivitetty 20.3.2014)

Sisällys

1.    Tilastojen yhteiskunta ja tilastojen lukemisen taito
2.    Miksi tilastoidaan?
3.    Ketkä tilastoja tuottavat?
4.    Mitä tilastoidaan?
5.    Miten tilastoidaan?
6.    Mistä tilastoja saa?
7.    Miten tilastoja käytetään?
8.    Miten tilastoja arvioidaan ja kehitetään?
9.    Tilastojen tulevaisuus
Liite 1: Käsitteitä
Liite 2: Tilastonkäyttäjän tilasto-osaamisen perusasiat
Tilastot käyttöön – epilogi

Laita hyvä kiertämään: