Timo Kaitaro: Runous, raivo, rakkaus

Surrealismi_KViime vuosisadan alussa syntynyt surrealismi uskoi runouden ja mielikuvituksen voimaan pyrkiessään vapauttamaan ihmisen modernin, kapea-alaiseksi muuttuneen järjen kahleista. Kirjallisuuden lisäksi surrealismi vaikutti myös muihin taidemuotoihin maalaustaiteesta elokuvaan.Surrealismin perimmäiset tarkoitusperät ulottuivat kuitenkin taiteen ulkopuolelle: tavoitteena oli taiteen ja elämän välisen kuilun ylittäminen “harjoittamalla runoutta käytännössä”.

Runous, raivo, rakkaus tarkastelee surrealismin historiaa ja taustafilosofiaa sekä tutustuttaa surrealistien kokeilemiin kirjallisen ja kuvallisen luomisen menetelmiin. Se luo kokonaiskuvan surrealismin aatteellisesta taustasta esittelemällä surrealistien käsityksiä runokuvasta, mielikuvituksesta, merkityksellisistä sattumista ja “hullusta rakkaudesta”.

Teos on tarkoitettu kaikille taiteesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille. Se sopii myös oppikirjaksi taidehistorian, estetiikan ja kirjallisuuden opintokokonaisuuksiin.

 

Laita hyvä kiertämään: