Maritta Törrönen: Onni on joka päivä

Millaisena vanhemmat kokevat perheensä arkisen hyvinvoinnin? Miten he tulkitsevat ja ymmärtävät sitä? Miten rakentuu heidän luottamuksensa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan?

Koti sitoo yhteen perheen arkea ja hyvinvointia, ja lasten arkinen todellisuus on tärkeää heidän tulevaisuutensa ja yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta. Teoksessa tarkastellaan 2000-luvun suomalaisten lapsiperheiden todellisuutta sekä sen onnea ja ristiriitaisuuksia vanhempien näkökulmasta. Kirja kertoo ihmisten kiinnittymisestä toisiinsa, rakkaudesta ja vaikeudesta sovittaa yhteen työelämän, toimeentulon ja yhdessä elämisen vaateita.

Sosiaalityön alaan kuuluva teos edustaa ehkäisevän perhetyön ja arkielämän tutkimusta.  Se on tarpeellista luettavaa sosiaalityön ammattilaisille ja muille lapsiperheitä työssään kohtaaville, mutta myös jokaiselle lapsiperheen arkea elävälle tai sellaista lähipiirissään seuraavalle.

Kirja on toteutettu yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa.  Raha-automaattiyhdistys on tukenut teoksen kirjoittamista.

Lehdistötiedote (Gaudeamus), julkaisuvapaa 17.4.2012

Onni on joka päivä: lapsiperheen arjen valot ja varjot

Uudessa kirjassa tarkastellaan suomalaisten lapsiperheiden todellisuutta ja arkista hyvinvointia

Sosiaalityön professori Maritta Törrösen uudessa tietoteoksessa Onni on joka päivä – Lapsiperheen arki ja hyvinvointi (Gaudeamus 2012) tarkastellaan 2000-luvun suomalaisten lapsiperheiden todellisuutta sekä sen onnea ja ristiriitaisuuksia vanhempien näkökulmasta. Haastattelututkimukseen perustuva kirja kertoo ihmisten kiinnittymisestä toisiinsa, rakkaudesta ja vaikeudesta sovittaa yhteen työelämän, toimeentulon ja yhdessä elämisen vaateita.

”Lapsiperheiden elämään sisältyy iloa ja onnea mutta myös monenlaista raskautta, kiirettä ja alakuloa”, Törrönen sanoo. ”Yhteiskunnan jatkuva muutostila, epävarmuus toimeentulosta ja työelämän lisääntyvät vaatimukset syövät aikuisten voimia ja näkyvät myös lasten elämässä. Ne tulevat esiin muun muassa vanhempien väsymisenä sekä lasten ja nuorten käyttäytymiseen tai terveyteen liittyvinä asioina.”

”Lapsuudenkokemukset kulkevat mukana läpi elämän. Ne eivät välttämättä määrää ihmisen elämän suuntaa, mutta jollakin tavalla ne vaikuttavat emotionaalisen huono-osaisuuden kokemuksiin ja siihen, miten ihminen luottaa muihin ihmisiin.”

Törrösen haastatteluaineistoista välittyy arkisten ilon- ja huolenaiheiden kirjo ja perhe-elämän valot ja varjot. ”Tutkimuksellisesti on tärkeää, mihin ja miten tutkimuskatseensa suuntaa. Jos keskittyy tarkastelemaan vain kielteisiä asioita, huomaamatta jäävät elämän nopeasti ohikiitävät onnen hetket”, hän toteaa.

Otteita teoksesta:

”Haastateltavien ja erityisesti naisten toiminta antaa viitteitä suomalaisesta sitkeästä naiseudesta ja ’Marttaliiton perinteiden vaalimisesta’, mikä edellyttää kotiruoan valmistusta ja lasten tarvikkeisiin käytetyn rahan minimoimista. Myös kierrätys sisältyy näiden perheiden elämäntapaan, ja kirpputorit antavat mahdollisuuden ekologiseen vaihtoehtoiseen toimintaan.”

”Tärkeää vanhempien hyvinvoinnille on puolisoiden keskinäinen ymmärrys työnjaon oikeudenmukaisuudesta. Ollessaan kotona nainen haluaa tuntea olevansa arvostettu ja huomioitu sekä naisena että äitinä. Myös mies odottaa, että hänen panostuksensa kodin eteen ymmärretään ja että hänet huomataan miehenä. Kyse on hyvin toimivasta parisuhteesta sekä toisen osapuolen kunnioittavasta kohtaamisesta ja oikeudenmukaisesta toiminnasta tämän eteen.”

”Huonosti nukutuista öistä, väsymyksestä, jaksamattomuudesta, epäoikeudenmukaiseksi koetusta kotitalouden sisäisestä työnjaosta, parisuhteeseen liittyvistä ongelmista ja sukupolvisuhteisiin liittyvistä pettymyksistä, loukkaantumisista ja täyttymättömistä toiveista muotoutuu voimia vievä vyyhti. Väsymys luo näköalattomuutta ja lyhentää tulevaisuusperspektiiviä. Hyvin nukuttujen öiden jälkeen ja terveyden pysyessä hyvänä voimat palautuvat ja myös näköalat kirkastuvat.”

”Hienojen hetkien huomaaminen ei poista elämämme epäkohtia, mutta hetkittäin se tekee elämästä siedettävää tai jopa mukavaa. Haltioitumisen, naurun tai rakkauden hetket eivät kestä kauan, mikä kuuluu ihmisyyteen aivan kuin sään vaihtelut. Vastapainona huonoille hetkille ne rikastavat elämää.”

Laita hyvä kiertämään: