John Locke: Tutkielma hallitusvallasta

640_72_LOCKEJohn Locken (1632-1704) ajatukset ovat vaikuttaneet syvästi koko länsimaiseen poliittiseen järjestelmään. Esimerkiksi Yhdysvaltojen perustuslaki seuraa Locken liberalismia. Tutkielma hallitusvallasta on hänen yhteiskuntafilosofinen pääteoksensa, yksi alan keskeisimmistä klassikoista.

Sen sisältämä teoriaa yksityisen omaisuuden ja yksilön vapauden loukkaamattomuudesta käytetään edelleen filosofisen keskustelun pohjana.

Laita hyvä kiertämään: