Elina Henttonen & Kirsi LaPointe: Työelämän toisinajattelijat

Kun arvolitaniat, maailmaa syleilevät missiot, tuottavuuspuhe ja tehostaminen ovat vieneet työstä ilon, on aika pysähtyä katsomaan työtään ja työyhteisöään toisin. Miksi työni on tärkeää? Miksi teen työtäni juuri näin? Mitä työni antaa minulle?

Työn mielekkyys syntyy mahdollisuudesta tehdä työtä, jolla on jokin itseä suurempi merkitys niin muille ihmisille kuin yhteiskunnallekin. Työelämän toisinajattelijat auttaa löytämään tuon tarkoituksen kyseenalaistamalla kiveen hakatut käytännöt. Se auttaa valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle ja luomaan innostavaa, kestävää ja moniarvoista työelämää.

Teos tarjoaa tuoreita tutkimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja mielekkään työn luomiseen. Se puhuttelee omia työelämäratkaisujaan pohtivia eri alojen ammattilaisia sekä työyhteisöjen kehittäjiä ja tutkijoita.

“Managerialistista puhetta voi haastateltaviemme tavoin kutsua ’pörssiyhtiöpuheeksi’, ’korporaatioshitiksi’, ’markkinointiosaston läpäksi’ tai ’konsulttilöpinäksi’. Yhä useammassa organisaatiossa voikin tänä päivänä kehitellä oman hevosenpaskabingon, johon kerätään managerialismia ylläpitäviä ilmauksia. Tyypillisesti tämä sanasto on englanninkielistä tai sisältää englanninkielestä johdettuja, merkitykseltään tyhjiä uussanoja.”

“Työelämässä on tarjolla erilaisia (…) tulkintoja ja kertomuksia siitä, mistä työssämme on kyse ja millaisia meidän tulisi työntekijöinä olla. Osa näistä kertomuksista latistaa meidät aivan pieniksi, mitättömiksi ja helposti korvattaviksi koneiston osiksi. Osa taas suurentaa meidät kohtuuttoman kokoisiksi uuden työn sankareiksi.”

Sisällys

1. Kohti mielekästä työelämää 7

2. Kun Liisa sienen söi: pienestä suureksi ja päinvastoin 15
Euroopan paras työelämä? 15
Kertomuksilla on valtaa 20
Managerialismin kertomus 23
Uuden työn sankaritarina 41
Vastatarinoiden tarve 49

3. Työn supersankarit kohtaavat käytäntöjen voiman 53
Itsensä johtamisesta käytäntöjen maailmaan 54
Työ käytäntöjen viemänä 56
Käytäntö tekee kaltaisekseen 61
Arkinen improvisointi ja käytännön taju 66
Toisin tekemisen mahdollisuus 68
Mielekkyyttä metsästämässä 71

4. Vaihtoehtona kolmas tila 75
Yksilön muokkaamisesta tilan luomiseen 76
Kolmannen tilan kertomus 78

5. Kolmannen tilan luominen työtä tuunaamalla 93
Tuunaus pärjäämisstrategiana 93
Periaatteellisesti uskottomat käytäntöjen venyttäjät 98
Maltillisesti radikaalit käytäntöjen uudistajat 100
Kaksoisstrategian vaikeus 103

6. Tuunauksesta tilanvaltaukseen
– tarinoita kolmannen tilan yhteisöistä 107
Yhteisöllinen tilanvaltaus 107
Tilaa itseisarvoille 109
Vapausyhteisöt 112
Hyveyhteisöt 122
Missioyhteisöt 130
Kolmas tila vapautumisena ja uuden luomisena 138
Olemmeko kolmannessa tilassa? 142

7. Kolmannen tilan valtaaminen 147
Ulkona: Etäisyyttä arkeen 148
Kynnyksellä: Päämäärien kirkastaminen 152
Rutiinitupa: Tutkiva ote työkäytäntöihin 161
Satunurkka: Vaihtoehtojen etsiminen 166
Leikkihuone: Vapaa tila kokeilulle 172
Kolmas tila työelämän muutosvoimana 175

Viitteet 178
Lähteet ja kirjallisuus 181
Kiitokset 187
Kirjoittajat 189

Kirjoittajat

Kirsi LaPointe ja Elina Henttonen. Kuva: Anna Henttonen.
Kirsi LaPointe ja Elina Henttonen. Kuva: Anna Henttonen.

KTT Elina Henttonen ja KTT Kirsi LaPointe työskentelivät aiemmin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Organisaatiot ja johtaminen -oppiaineessa tutkijoina ja opettajina. Nykyisin heillä on oma tutkimus- ja koulutusyritys Valtaamo. Tutustu Mielekkään työn manifestiin ja kirjoittajien Kolmas tila -blogiin Valtaamon sivuilla: www.valtaamo.fi

Laita hyvä kiertämään: