Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.): Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia

Uskonto on merkittävä tekijä yhteiskunnassa, ihmisyhteisöissä ja yksilöiden elämässä. Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnoista sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Teos keskittyy erityisesti arjen elettyyn uskonnollisuuteen ja uskontojen ylirajaisuuteen.

Arjen eletty uskonnollisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten populaarikulttuurin tuotteita hyödynnetään uskonnollisuuden rakennusaineksina. Ylirajaisuuden tutkimus taas hahmottaa sitä, miten erilaiset uskonnolliset liikehdinnät ja vaikutteet siirtyvät yhteiskunnasta ja kulttuurista toiseen.

Teoksessa tarkastellaan myös ateismia ja uskonnottomuutta, jotka etenkin länsimaissa yleistyvät nopeasti. Lisäksi pohditaan esimerkiksi uskontojen roolia rauhanrakentamisessa sekä niiden suhdetta nationalismiin.

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia -teosta voidaan hyödyntää yliopistoissa sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa lukiossa. Se on myös kiinnostavaa luettavaa kenelle tahansa uskonnoista ja kulttuureista kiinnostuneille.

Sisällys

Toimittajat

Heikki Pesonen on uskontotieteen dosentti ja uskontotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät uskontoon ja ympäristökysymyksiin sekä uskontoon ja populaarikulttuuriin.
Tuula Sakaranaho on Helsingin yliopiston uskontotieteen professori, jonka tutkimus keskittyy uskonnollisen moninaisuuden hallintaan ja erityisesti islamiin Euroopassa.

Muut kirjoittajat

Alexandra Bergholm, FT, uskontotieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Maija Butters, FM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Hanna Gebraad, FM, uskontotieteen tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
Titus Hjelm, TT, uskontotieteen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Tuija Hovi, FT, uskontotieteen dosentti, Turun yliopisto
Riku Hämäläinen, FT (uskontotiede), dos., yliopistotutkija, Historiafoorumi / Taideyliopisto
Mitra Härkönen, FT (uskontotiede), kaupunkiteologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Nina Kokkinen, FT (uskontotiede), TaM, tutkija, Turun yliopisto
Johanna Konttori, FT (uskontotiede), YTM, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto
Helena Kupari, FT (uskontotiede), tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Mikko Kurenlahti, TM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Jere Kyyrö, FT (uskontotiede), YTM, projektitutkija, Turun yliopisto
Aini Linjakumpu, YTT, dos., politiikkatieteiden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Tiina Mahlamäki, FT, dos., uskontotieteen yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Essi Mäkelä, FM, Uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Jaakko Närvä, FT (uskontotiede), Helsingin yliopisto
Minna Opas, FT, dos., uskontotieteen yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Teemu Pauha, FT (uskontotiede), PsM, TM, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Jari Portaankorva, FT (uskontotiede)
Heidi Rautalahti, TM, uskontotieteen väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Mikko Sillfors, FT (uskontotiede), Helsingin yliopisto
Teemu Taira, FT, dos., uskontotieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Terhi Utriainen, FT, dos., uskontotieteen professori, Turun yliopisto

Laita hyvä kiertämään: