Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.): Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia (4/2020)

Uskonto on merkittävä tekijä yhteiskunnassa, ihmisyhteisöissä ja yksilöiden elämässä. Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia tarjoaa viimeisintä tutkimustietoa uskonnoista sekä esittelee uskontotieteen ajankohtaisia tutkimuskohteita ja tutkimustapoja. Teos keskittyy erityisesti arjen elettyyn uskonnollisuuteen ja uskontojen ylirajaisuuteen.

Arjen eletty uskonnollisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten populaarikulttuurin tuotteita hyödynnetään uskonnollisuuden rakennusaineksina. Ylirajaisuuden tutkimus taas hahmottaa sitä, miten erilaiset uskonnolliset liikehdinnät ja vaikutteet siirtyvät yhteiskunnasta ja kulttuurista toiseen.

Teoksessa tarkastellaan myös ateismia ja uskonnottomuutta, jotka etenkin länsimaissa yleistyvät nopeasti. Lisäksi pohditaan esimerkiksi uskontojen roolia rauhanrakentamisessa sekä niiden suhdetta nationalismiin.

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia -teosta voidaan hyödyntää yliopistoissa sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa lukiossa. Se on myös kiinnostavaa luettavaa kenelle tahansa uskonnoista ja kulttuureista kiinnostuneille.

Toimittajat

Heikki Pesonen on uskontotieteen dosentti ja uskontotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyvät uskontoon ja ympäristökysymyksiin sekä uskontoon ja populaarikulttuuriin.
Tuula Sakaranaho on Helsingin yliopiston uskontotieteen professori, jonka tutkimus keskittyy uskonnollisen moninaisuuden hallintaan ja erityisesti islamiin Euroopassa.

Laita hyvä kiertämään: