Tere Vadén: Heidegger, Žižek ja vallankumous

Miksi mannermaisen filosofian mahtihahmo ja ekologisen ajattelun edelläkävijä  Martin Heidegger uskoi vuonna 1933, että Adolf Hitler on Saksan ja Euroopan tulevaisuus? Entä miksi ”lännen vaarallisin filosofi” Slavoj Žižek kehuu Heideggerin militantismia?

Teos tarkastelee Heideggerin ja Žižekin liberalismikritiikkiä. Se keskittyy näiden vallankumouskäsitysten yhtäläisyyksiin ja eroihin romuttaen samalla käsitystä filosofian epäpoliittisuudesta. Samalla teos sopii johdatukseksi Heideggerin ja Žižekin ajatusmaailmoihin. Se sisältää myös ensimmäisen kattavan suomenkielisen esityksen Heideggerin natsismista ja filosofien reaktioista siihen.

”Heideggerin sanoma teknologian ylivallasta ja Žižekin muistutukset kapitalismiin välttämättömästi kuuluvasta riistosta ja sorrosta pitävät kutinsa. Kunnollinen vallankumous? Mikä ettei! Mikä ettei vallankumous, jos se pystyisi estämään luonnon tuhoutumisen kapitalismin raaka-aineeksi ja ihmisen alistamisen tuotantokoneen osaksi. Toisella rannalla pidäkkeenä on puolestaan epäilys, ’ettei vaan…’ Epäilys ei perustu vain pelkoon saman toistumisesta, vallankumouksen mässäilystä omilla lapsillaan. Pikemminkin tumma varjo väilyy itse vallankumouksen vaatimuksessa.”

Tere Vadén on tamperelainen filosofi. Hän on kirjoittanut ja suomentanut useita Heideggerin ajattelua käsitteleviä tekstejä. Vadén on myös filosofisen aikakauslehden niin & näin toimituskunnan jäsen.

Laita hyvä kiertämään: