Kirjat

Ilmestyneet teoksemme

Varhaismodernin yhteiskunnan historia

Työntekijän osallisuus

Aikuissosiaalityö

Pelien Suomi

Kuplivaa kemiaa

Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla

Stadin slangin etymologinen sanakirja

Empiirinen oikeustutkimus

Tutkiva mielikuvitus

Kadonneen madon jäljillä

Keskiajan hirviöt

Aleksanteri Suuri – sankari ja myytti

Kahlitut

Kasvatusteoria antiikista nykypäivään

Onnellisuuspaineen alla

Hyvä ja paha tieto

Vieritä ylös