Petteri Impola, Pirita Frigren, Petri Karonen, Matti Roitto & Antti Räihä (toim.): Vanhojen käsialojen lukuopas (6/2021)

Mitä tietäisimme oman maamme historiasta ilman kirjallisia lähteitä? Entä kuinka ymmärtäisimme näitä lähteitä ilman taitoa lukea ja tulkita niitä?

Vanhojen käsialojen lukuopas avaa uudella käyttäjäystävällisemmällä tavalla menneiden tekstien salat. Se etenee lähdeaineistotyyppi kerrallaan ja helpommista teksteistä vaikeampiin tarjoten heti onnistumisen elämyksiä. Aineistoesimerkit ulottuvat 1500-luvulta 1900-luvun alkuun, ja tekstinäytteiden yhteydessä avataan eri lähdeaineistojen rakennetta, syntyvaiheita ja historiallista merkitystä. Teos soveltuu näin paitsi opiskelijoiden ja tutkijoiden oppikirjaksi sekä arkistoalan ammattikäyttöön myös sukututkijoiden tärkeäksi tueksi ja innostajaksi.

Digitalisaation myötä tietokoneavusteinen tekstintunnistus paranee ja vanhoja lähdeaineistoja on yhä enemmän saatavilla avoimesti. Tekoäly vaatii kuitenkin vielä pitkään vuorovaikutusta tulkitsevan ihmisen kanssa. Tarvetta ja käyttöä vanhojen käsialojen lukutaidolle on siis enemmän kuin koskaan.

Toimittajat

Petteri Impola, FM, on Suomen historian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella

Pirita Frigren, FT, on kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettaja Turun yliopistossa.

Petri Karonen, FT, on Suomen historian professori Jyväskylän yliopistossa.

Matti Roitto, FT, on historian tutkijatohtori Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Jyväskylän yliopistossa.

Antti Räihä, FT, on Suomen ja sen lähialueiden vertailevan historian dosentti Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella.

Laita hyvä kiertämään: