Kirsti Ekonen & Sanna Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia. Uusi laitos.

9789524953450Venäläisen kirjallisuuden historia on kiehtova sukellus venäläisen kirjallisuuden tuhatvuotiseen historiaan. Siitä löytyvät perustiedot tärkeimmistä venäläisistä kirjailijoista ja klassikkoteoksista, tyylikausista sekä kirjallisuuden lajien kehityksestä. Esillä ovat klassikoiden lisäksi populaarikirjallisuus ja lastenkirjallisuus, ja esiin nostetaan myös vähäiselle huomiolle jääneitä naiskirjailijoita. Lisäksi tarkastellaan kirjailijan ammatin vakiintumista ja kehitystä sekä lukijakulttuurin muutoksia.

Venäläistä kirjallisuushistoriaa tarkastellaan yhteydessä aikaan ja paikkaan. Samalla teos avaa näkökulmia myös nyky-Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Runsas kuvitus ja selkeät tietolaatikot elävöittävät kirjallisuushistoriallista kertomusta.

Venäläisen lukevan yleisön luonnetta määrää venäläinen yhteiskuntatilanne, jossa tuoreet voimat kihisevät ja pyrkivät esiin mutta raskaan sorron paineessa, ulospääsyä löytämättä saavat aikaan vain surua, ikävää ja apatiaa. Vain kirjallisuudessa, julmasta sensuurista huolimatta, on vielä eloa ja pyrkimystä eteenpäin. Siksi kirjailijan kutsumus on meillä niin arvostettu (…). Kirjallisuuskriitikko Vissarion Belinski kirjeessä Nikolai Gogolille vuonna 1847

Saksa tunnetaan Lutherista,
20-luku Tatlinista,
Amerikka tietokoneista,
mutta Venäjä lukijastaan.
[…]
Tulevaisuudessa ei ole kirjoja.
Mutta lukijoita tulee olemaan.

Andrei Voznesenski, 1982

Laita hyvä kiertämään: