Minna Horowitz, Hannu Nieminen & työryhmä: Viestintä kuuluu kaikille (09/2019)

Demokratian perusta ovat aktiiviset ja asiois­ta perillä olevat kansalaiset. Viestinnälliset taidot ovatkin tärkeitä kansalaistaitoja. Toisaalta kansalaisilla on viestinnällisiä oikeuksia, jotka yhteiskunnan olisi turvattava. Heillä on oltava pääsy tiedon äärelle sekä mahdollisuus tehdä vapaasti valintoja sen pohjalta.

Viestintä kuuluu kaikille on ensimmäinen kokonaisesitys kansalaisten viestinnällisistä oikeuksista ja niiden toteutumisesta maassamme. Pääsevätkö ihmiset tasavertaisesti informaation äärelle hankkimaan ja soveltamaan sitä? Toteutuuko vuorovaikutteisuus viestinnässä, ja miten kansalaisten yksityisyyttä suojellaan? Teemoja tarkastellaan lainsäädännön, viranomaisten toiminnan, kaupallisten toimijoiden sekä kansalaisten median käytön näkökulmista.

Viestinnälliset oikeudet eivät ole oma erillinen saarekkeensa, vaan niiden toteutuminen riippuu yhteiskunnan valtasuhteista ja tasa-arvoisuudesta laajemmin. Onko tietoyhteiskunnaksi kutsuttu Suomi tässä lopultakaan mallimaa?

Kirjoittajat

Minna Horowitz on Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineen dosentti, Central European Universityn digitaalisen aktivismin asiantuntija sekä kansainvälisen viestinnän tutkija St John’s Universityssa New Yorkissa.
Hannu Nieminen on viestintäpolitiikan professori ja valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: