Johan Strang & Thomas Wallgren (toim.): Georg Henrik von Wright – modernin ajan ajattelija

Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista filosofeista. Akateemisen uransa lisäksi hän osallistui aktiivisesti kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun pohtien esimerkiksi ympäristöasioita sekä sodan ja rauhan kysymyksiä. Kärkevyyttä karttaneen von Wrightin esseet saattoivat aiheuttaa ristiriitaisiakin reaktioita.

Von Wright erotti tieteelliset tekstinsä hyvin selvästi kirjallisuutta käsittelevistä ja ajankriittisistä esseistään. Jännite näiden kahden puolen välillä oli aikakaudelle ominainen mutta kuitenkin salaperäinen, ja tämä puoli hänen ajattelustaan ja tuotannostaan on jäänyt vähälle huomiolle 2000-luvulla.

Teoksessa tarkastellaan von Wrightin ajattelua ja yhteiskunnallista toimintaa hänen kriittisten esseidensä pohjalta. Mitä von Wright tavoitteli, ja miksi hänen ajatuksensa koettiin niin merkittäviksi? Miten hän ymmärsi järjen, tieteen ja filosofian suhteen? Ja miksi von Wright on viime aikoina innostanut Tanskassa niin kansallismielisiä oikeistoradikaaleja kuin ympäristöliikkeen radikaalia vasemmistosiipeä?

Sisällys

Toimittajat

Thomas Wallgren on filosofian professori ja Von Wright & Wittgenstein-arkiston johtaja Helsingin yliopistossa.
Johan Strang on akatemiatutkija ja Pohjoismaiden tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Aulis Aarnio, siviilioikeuden emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
Lars Hertzberg, filosofian emeritusprofessori, Åbo Akademi
Nora Hämäläinen, tutkija, Pardubicen yliopisto, Tšekki; filosofian dosentti, Helsingin yliopisto
Anna-Stina Lindholm, filosofian lisensiaatti (pohjoismainen kirjallisuus), äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon tuntiopettaja, Lärkan-lukio, Helsinki
Merete Mazzarella, kirjailija ja pohjoismaisen kirjallisuuden emeritaprofessori, Helsingin yliopisto
Bengt Molander, filosofian professori, Norjan teknillis-luonnontieteellinen yliopisto (NTNU), Trondheim
Svante Nordin, aate- ja oppihistorian emeritusprofessori, Lundin yliopisto
Stefan Nygård, filosofian dosentti, historiantutkija, Helsingin yliopisto
Anne-Marie Søndergaard Christensen, filosofian tohtori, Dr. Phil., etiikan lehtori, kulttuurintutkimuksen laitos, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense
Risto Volanen, yhteiskuntatieteen tohtori (filosofia), aiemmin muun muassa Yleisradion apulaisjohtaja, Euroopan maataloustuottajien keskusjärjestön COPA-COGECAn pääsihteeri ja pääministerin valtiosihteeri valtioneuvoston kansliassa
Akateemikko Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli filosofian professori muun muassa Helsingin ja Cambridgen yliopistoissa
Bernt Österman, filosofian tohtori, Von Wright–Wittgenstein-arkiston kuraattori, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: