Vuoden Tiedekynä Valon varjopuolet -kirjalle

ValonVarjopuolet_Kuva_MattiLindholmSYKE-700
Janne Rinne (vasemmalla) ja Jari Lyytimäki saivat Vuoden Tiedekynä 2015 -palkinnon valosaastetta käsittelevästä kirjastaan. Kuva: Matti Lindholm/SYKE:n viestintä.

Koneen säätiön palkinto on suurin suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto. Palkinnon saivat filosofian tohtori Jari Lyytimäki ja filosofian maisteri Janne Rinne valosaastetta ja keinovalon haittoja käsittelevästä kirjastaan.

Koneen Säätiö jakoi 25. helmikuuta 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon filosofian tohtori Jari Lyytimäelle ja filosofian maisteri Janne Rinteelle heidän kirjastaan Valon varjopuolet – Valosaaste ympäristöongelmana. Palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin ympäristöntutkimuksen alan tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Esiraati valitsi seitsemän ehdokasta, joista Vuoden Tiedekynä 2015 -palkinnonsaajan valitsi filosofian tohtori, toimittaja Katja Bargum. Bargumin perustelut valinnalle ovat:

Jari Lyytimäen ja Janne Rinteen kirja Valon varjopuolet – Valosaaste ympäristöongelmana toteutettiin osana Suomen ympäristökeskuksen kolmevuotista tutkimushanketta valosaasteesta. Valosaasteen ongelmakenttä ulottuu fysiikasta, biologiasta ja lääketieteestä tekniikkaan, yhteiskuntasuunnitteluun ja estetiikkaan. Kirjassa liikutaan vaivattomasti näiden kaikkien aiheiden välillä. Kirjoittajat hallitsevat monipuolisen käsitteistön suvereenisti ja ylläpitävät kaunista, helppolukuista tyyliään aiheesta toiseen. Kirja välittää tietoa ja käsitteistöä selkeällä ja ryhdikkäällä suomen kielellä. Rakenne on helposti hahmottuva ja teksti johdattelee lukijaa eteenpäin sujuvasti ja loogisesti. Vaikka kirja on luonteeltaan yleistajuinen, esittelee se myös Suomen perspektiivissä uutta tieteellistä tietoa ja toiminee arvokkaana lähteenä myös alan tutkijoille.

Jari Lyytimäen ja Janne Rinteen kirja Valon varjopuolet – Valosaaste ympäristöongelmana on ilmestynyt vuonna 2013 Gaudeamuksen kustantamana. Valosaaste on keinovaloa, joka aiheuttaa haittoja luonnolle tai ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Kirja nostaa esiin tämän helposti havaittavan, mutta harvoin huomatun ympäristöongelman. Teos esittelee monipuolisesti valosaasteen vaikutuksia ja kannustaa häiriövalon vähentämiseen. Kyse ei ole paluusta pimeään keskiaikaan, vaan entistä tarkemmasta, tehokkaammasta ja kauniimmasta valaistuksesta.

9789524953092Lue lisää kirjan omalta sivulta: Valon varjopuolet

Palkitut

FT Jari Lyytimäki (s. 1972) toimii vanhempana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa ja on myös ympäristönsuojelutieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut useita teoksia ympäristökysymyksistä. Hän on tutkinut ilmastonmuutosta ja rehevöitymistä koskevaa uutisointia ja laajemmin tiedon hyödyntämistä ympäristönsuojelussa. Hänen vapaamuotoisempia kirjoituksiaan löytyy luonnonvaralta-blogista: www.luonnonvaralta.wordpress.com

FM Janne Rinne (s. 1979) työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on tutkinut laaja-alaisesti ympäristöpolitiikkaa ja sen hallintakeinoja sekä ympäristötiedon käyttöä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Näitä aiheita hän on käsitellyt muun muassa kestävän kehityksen mittaamiseen, ekosysteemipalveluihin ja viherrakenteeseen sekä vapaa-ajan asumiseen keskittyvissä julkaisuissaan.

Vuoden tiedekynä

Vuoden Tiedekynä -palkinnolla Koneen Säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta sekä nostaa suomenkielisen tieteellisen kirjoittamisen arvostusta. Vuoden Tiedekynä -palkinto jaetaan vuorovuosin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja ympäristöntutkimuksen alan artikkelin tai kirjan kirjoittajalle. Palkinto on suurin tieteellisestä kirjoittamisesta myönnettävä palkinto. Vuodesta 2015 lähtien palkinto nimetään aina sen vuoden mukaan, kun palkinto jaetaan.

Lue lisää

Vuoden Tiedekynä 2015

Lisätiedot

Koneen Säätiö:
Viestintäkoordinaattori Laura Sahamies, laura.sahamies(at)koneensaatio.fi, puh. 044 2767 517
Tiedeasiamies Kalle Korhonen, kalle.korhonen(at)koneensaatio.fi, puh. 050 344 7468

Palkitut:
Jari Lyytimäki, jari.lyytimaki(at)ymparisto.fi, puh. 0400 148 856
Janne Rinne, janne.rinne(at)ymparisto.fi puh. 0400 148 809

Laita hyvä kiertämään: