Muinaisuutemme jäljet -teokselle Vuoden arkeologinen teko 2015 -tunnustus

Cover-Muinaisuus-featurePalkinnon kirjalle myönsi Suomen muinaistutkimuksen tuki ry. Georg Haggrénin, Petri Halisen, Mika Lavennon, Sami Ranisen ja Anna Wessmanin kirjoittama Muinaisuutemme jäljet on uusimpaan tutkimustietoon perustuva yleisesitys Suomen kaukaisimmista juurista. Se kattaa ajallisesti lähes 11 000 vuotta Suomen varhaishistoriaa ensimmäisistä kiistattomista asutusjäänteistä keskiajan loppuun 1500-luvulle.

Vuoden arkeologinen teko -tunnustuksen voi saada mikä tahansa kotimainen tapahtuma, julkaisu, tutkimus, näyttely tai muu teko, joka on edistänyt arkeologian tunnettavuutta, näkyvyyttä tai tutkimusta. Se myönnettiin tänä vuonna myös Metsähallituksen valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointihankkeelle. Tämän vuoden valintaraadissa oli mukana yliopistojen, maakuntamuseoiden, Museoviraston, harrastajien ja yksityisten toimijoiden edustajia.

Lisätietoa Arkeologinen teko -tunnustuksesta Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n verkkosivuilla: http://smtt.fi/arkeologinenteko.htm
Lue lisää Muinaisuutemme jäljet -teoksesta: https://www.gaudeamus.fi/muinaisuutemme-jaljet/

Laita hyvä kiertämään: