Länsimaisen yhteiskunnan juurilla Vuoden 2015 historiateos

Cover-Korpela-FeatureHistorian Ystäväin Liitto julkisti voittajan Suomalaisilla historiapäivillä Lahdessa 5.2.

Jukka Korpelan syksyllä 2015 ilmestynyt teos Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn vie lukijan aikamatkalle antiikin ja keskiajan avainkäänteisiin, joissa yhteiskuntaelämän ja ajattelutavan perusteet muuttuivat.

Vuoden historiateos -palkintolautakunnan mukaan teos on “erittäin ansiokkaasti edistänyt historiallisen tietämyksen laajenemista ja syvenemistä suomalaisen yleisön keskuudessa”. Historian Ystäväin Liitto perusteli valintaa seuraavasti:

“Elämme tällä hetkellä globaalissa maailmassa, jossa vertailu ja vaikutteiden leviäminen ovat keskiössä. Puhutan rajoja ylittävästä historiasta ja verkostoista. Korpelan teos kaikessa laajuudessaan on esimerkki tästä. Jukka Korpela pohtii teoksessaan kysymystä, miksi oikeusvaltio on meille itsestäänselvyys, mutta ei toteudu pääosassa maailman yhteiskunnista. Korpela ei vain kuvaa ilmiöitä vaan tulkitsee niitä idän islamismista lännen valtajärjestelmän muotoutumiseen. Korpelan ydinkysymys on, miten, missä ja milloin läntisen ajattelutavan periaatteet syntyivät ja erosivat aikaisemmasta, ‘itäisestä’ mallista.

Jukka Korpela on Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori.
Jukka Korpela on Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori.

Kirjan avainsanoja ovat länsimainen yksilöllisyys ja idän yhteisöllisyys. Kirjan alussa, johdannossa tekijä esittelee maailmanhistorian suuria selitysmalleja, kuten Fukuyaman ja Samuel P. Huntingtonin malleja sekä länsimaista historianfilosofiaa sekä eritellen dikotomiaa itä – länsi sekä Eurooppa vastaan siirtomaat. Historian ymmärtämisessä Korpelan mukaan on oleellista ‘tajuta millä tavalla syvällä ihmisten ajattelutavoissa piilevät kategoriat, kuten vieraus, identiteetti ja totuus, ovat muuttuneet valtavasti ajasta toiseen ja kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten toimintaan ja ympäristön käsittämiseen’.

Professori Jukka Korpelan globaali ote historiaan on tuottanut erinomaisen tuloksen. Teoksen uudet tarkastelutavat, laaja alueellinen ja aikaperspektiivi nostavat teoksen vuoden 2015 historiateokseksi.”

Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana prof. Marjatta Hietala sekä jäseninä professori Sirkka Ahonen, lehtori Markku Liuskari ja fil.maist. Veikko Löyttyniemi.

Lisätietoja:
prof. Marjatta Hietala, marjatta.hietala@uta.fi, puh. 0505620839

Laita hyvä kiertämään: