Vuoden tiedekirjaehdokkaiksi kaksi filosofiateosta

Aku Visalan Vapaan tahdon filosofia ja Jarno Hietalahden Huumorin ja naurun filosofia valittiin Vuoden tiedekirja 2018 -finaaliin.

Syksyn uutuuskirjat Vapaan tahdon filosofia ja Huumorin ja naurun filosofia tarkastelevat filosofiasta käsin elämään ja sen eri puoliin liittyviä teemoja. Vapaan tahdon filosofia luo perusteellisen katsauksen tahdonvapautta koskevaan filosofiseen ja tieteelliseen nykykeskusteluun. Teos pohtii myös viimeaikaisia neurotieteiden ja kognitiotieteiden tuloksia, joiden perusteella tahdonvapautta on kyseenalaistettu.

Huumorin ja naurun filosofia taas tarkastelee huumorin olemusta, siihen liittyviä ilmiöitä ja sitä pohtineita henkilöitä Aristoteleesta Monty Pythoniin ja Freudista Kierkegaardiin. Kirjassa pohditaan esimerkiksi huumorin ja vallan suhdetta.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään ansiokkaalle tiedekirjalle. Sen myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon. Vuoden 2018 tiedekirja -palkinnon raatiin kuuluvat aivotutkija Minna Huotilainen, yhteiskuntapolitiikan tutkija Ullamaija Seppälä ja historioitsija Kari Teräs. Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki.

Lisätietoa palkinnosta ja muut finaalistit löydät Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivuilta.

Gaudeamus onnittelee ehdokkaita!

Tilaa palkintoehdokkaat Gaudeamuksen verkkokaupasta.

Aku Visala. Kuva Jani Laukkanen.
Jarno Hietalahti. Kuva: Joonas Pennanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: