Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä

Ihmisten välistä vuorovaikutusta voisi verrata tanssiin, jossa toista osapuolta kutsutaan tietynlaisiin askelkuvioihin.  Myös vuorovaikutustilanteessa toinen voi dominoida tai astua taitamattomuuttaan toisen varpaille.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työn muuttuessa ja monipuolistuessa tarvitaan yhä enemmän luovia taitoja. Asiakas on osattava kohdata yksilönä ja kunkin tilanteen omilla ehdoilla. Toisinaan on vaikea määritellä, millainen vuorovaikutus palvelee asiakasta parhaiten.

Vuorovaikutus asiakastyössä avaa ymmärrystä asiakaskohtaamisten moninaisuuteen. Se pohtii, millaiseen vuorovaikutukseen olisi tärkeä pyrkiä, mitä kompastuskiviä ammattilainen kohtaa ja milloin hyvää tarkoittavalta näyttävä toiminta voi olla asiakkaan kannalta ihan muuta.

Työssä kohdattavia tilanteita lähestytään käytännön esimerkein. Miten rakennetaan yhteistoiminnallinen suhde asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa? Kuinka asiakkaan toimijuutta tuetaan? Mitä merkitsee dialoginen työote osana työyhteisö- ja tiimitaitoja?

Sisällys

Kaarina Mönkkönen. Kuva Raija Törrönen, Itä-Suomen yliopisto.

Kirjoittaja

Kaarina Mönkkönen, YTT, on moniammatillisen vuorovaikutuksen dosentti ja yliopiston lehtori sosiaalityön oppiaineessa Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja opetustyönsä kohdentuu monitoimijaiseen vuorovaikutusosaamiseen asiakastyössä ja opetuksessa sekä asiakastyön eettisiin kysymyksiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: