Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka

9789524950947Mikä on perhe? Miten ja miksi hyvin yksityiseksi ymmärretty elämänpiiri on myös monien julkisten toimien kohde? Äidin, isän ja lapsen muodostama ydinperhe on 1950-luvulta pitäen synnytetty väistämättömyytenä. 2000-luvulla perheet moninaistuvat ja hajoavat muodostaen uudenlaisia perheenä elämisen tapoja, mutta samalla ydinperhettä pidetään ihmisenä olemisen ehtona ja ainoana oikeana perhemallina.

Ydinperhesuhteiden purkautuminen näyttäytyy uhkana niin yksilöiden hyvinvoinnille kuin yhteiskunnan olemassaolollekin.

Teoksessa tutkitaan lähihistoriallisten aineistojen kautta perheen paikkaa ja merkitystä Suomalaisessa yhteiskunnassa. Se tarjoaa historiallisen ja kriittisen perspektiivin moniin vakiintuneisiin perheestä, perhetyöstä ja -politiikasta puhumisen tapoihin ja tuo näkyviin, miten historialliset edellytykset vallitseville perhepuheille ovat muodostuneet.

“Erityisen voimansa ydinperhe saa siitä, että se historiallisesti ontologisoi ydinperhesuhteet. Nimenomaan ydinperhettä ontologisoiva ymmärrys patologisoi ei-ydinperhemallin mukaiset perheet, siis sateenkaariperheet, eroperheet, yksinhuoltajaperheet, lapsettomat perheet, uusperheet ja adoptioperheet poikkeuksiksi. Se saa ne näyttämään äärimmäisiltä, kummallisilta, puutteellisilta, vajailta, väärin muodostuneilta, tai jopa naurettavilta. Ydinperheontologiaa vasten ne näyttäytyvät riittämättöminä ja pulmallisina, ikään kuin ne kaipaisivat selityksiä.” (Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka.)

VTM Katja Yesilova väittelee 6.3.2009 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Ydinperheen politiikka” (The Politics of Nuclear Family). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Eeva Jokinen, Joensuun yliopisto, ja kustoksena on professori Anssi Peräkylä. Väitöskirja ilmestyy Gaudeamuksen kustantamana.

» Katja Yesilovan kotisivu (Sosiologian laitos)
» Katso Katja Yesilovan haastattelu YLEn Areenassa (9.3.2009, aika n. 21:00)

Lehdistötiedote 6.3.2009
Uusi väitöstutkimus syventyy ydinperheen politiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa

Valtiotieteen maisteri (väit.) Katja Yesilova väittelee tänään 6.3.2009 Helsingin yliopistossa sosiologian alalta. Väitöstutkimus Ydinperheen politiikka julkaistaan samalla kirjana (Gaudeamus 2009).

Yesilova syventyy Ydinperheen politiikassa perheeseen ja kysyy, miten ja miksi niin monet julkiset toimet kohdistuvat tähän yksityiseksi ymmärrettyyn elämänpiiriin.

Yesilova on tutkimusta tehdessään paneutunut muun muassa suomalaisiin perhepoliittisiin hallintodokumentteihin, perheneuvoloiden suosituksiin, opaskirjoihin sekä julkisiin kannanottoihin 1950-luvulta lähtien. Yesilova toteaa, että samaan aikaan kun avioliiton merkitys perheen perustana on murtunut, on ydinperhettä vasta alettu pitää lapsen kehityksen kannalta olennaisena.

“Ydinperheestä oli vasta tullut lapsen normaalin kasvun ja kehityksen kannalta välttämätön. Avioelämän side, naisen ja miehen toisiinsa sopeutumisen vaatimus oli kuitenkin saanut vakavan särön. Naisen ja miehen avioliittoon, aviolliseen sukupuolielämään ja perheeseen sopeutuminen oli ristiriidassa persoonallisuuden kaikkein omimman aineksen kanssa. Oma halu, oma persoona, niiden yhteensovittamisen ja sopeuttamisen ongelmat olivat nyt olemassa. Avioliitto, perheen peruskivi, alkoi murentua.”

Yesilova kirjoittaa väitöstutkimuksessaan, että kotiäitiydestä ja ansiotyöäitiydestä on keskusteltu hyvin samankaltaisin argumentein 1960-luvulta lähtien ja edelleen. “On myös kiinnostavaa, että perheen hätätilaa selitetään epäsuorasti naisen aseman muutoksella: kun nainen jättää lapsensa toisten hoitoon ja lähtee kodin rajojen ulkopuolelle, perhe ajautuu kriisiin.”

Laita hyvä kiertämään: