Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi

9789524954068Suomalaiset ovat onnellista kansaa. Tärkein perusturvamme on toiset ihmiset, jotka kannattelevat kolhuissa ja joiden kanssa jaetaan onnen hetket. Ystävyyssuhteet ovat yhteiskuntaa koossa pitävää sosiaalista sementtiä. Tarve kuulua johonkin on osa ihmisyyttä, ja siksi yksin jääminen vie elämältä perustan. Se lannistaa, sairastuttaa, eristää ja lisää itsetuhoisuutta.

Yksinäisyys vaikuttaa pysyvästi hyvinvointiin ja terveyteen. Sosiaalisten kontaktien puute kerää ympärilleen muita ongelmia: muutenkin huono-osaiset ovat usein myös yksinäisiä, ja toisaalta yksinäisyys lisää huono-osaisuutta. Siksi se on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävä yhteiskunnallinen kysymys.

Yksinäisten Suomi katsoo yksinäisiin 2010-luvun Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat yksinäisyyden yleisyys ja sen vaikutukset elämänlaatuun, kansanterveyteen, aivoihin ja mieleen. Kuinka se ilmenee suomalaisessa kirjallisuudessa, iskelmissä ja valokuvataiteessa? Mitä on yksin jääminen parisuhteessa ja lapsuudessa? Kuinka yksinäisyyttä voisi vähentää?

“Yksinäisyys tuntuu siltä, että jos katoaisi maailmasta, kukaan ei huomaisi.”

Sisällys

Toimittaja

Juho Saari, VTT, on Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopiston dosentti, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja osa-aikainen hyvinvointisosiologian professori Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

Muut kirjoittajat

Hanna Falk, VTT, on sosiologi, joka työskentelee tutkijana Helsinki-Missio ry:ssä.
Henrietta Grönlund, TT, on kirkkososiologian dosentti ja kaupunkiteologian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Timo Honkela, FT, on digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti.
Jaana Huhta, FM, on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastoissa ja toimii vihreiden kaupunginvaltuutettuna Vantaalla.
Matti Huhta on viestinnän suunnittelija ja muusikko, joka kirjoittaa sanoituksista ja kouluttaa lauluntekijöitä.
Niina Junttila on kasvatuspsykologian ja tilastomenetelmien dosentti, joka työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksella, opettajankoulutuslaitoksella sekä Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksella.
Sakari Kainulainen, YTT, on Turun ja Itä-Suomen yliopiston dosentti, joka työskentelee erityisasiantuntija Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Jussi Kauhanen, LT, on kansanterveystieteen professori Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.
Osmo Kontula, VTT, toimii tutkimusprofessorina Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella.
Krista Lagus, TkT, toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Johannes Lehtonen on Itä-Suomen yliopiston psykiatrian professori emeritus, psykoanalyytikko ja kliinisen neurofysiologian dosentti Turun yliopistossa.
Juha Mikkonen, VTM, on sosiaalipsykologi, jota kiinnostaa valokuvaaminen käytännössä ja teoriassa. Parhaillaan Mikkonen toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n konsulttina ja viimeistelee terveyspolitiikan väitöskirjaa Yorkin yliopistoon Kanadaan.
Kiti Müller on Helsingin yliopiston neurologian ja Aalto-yliopiston kognitiivisen neuroergonomian dosentti. Hän työskentelee vastaavana tutkijana Nokia Technologies -yrityksen tutkimusyksikössä.
Elisa Tiilikainen, VTT, työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella.

 

 

Laita hyvä kiertämään: