Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen: Evoluutio ja ihmisluonto

9789524950435Ihminen on evoluution tuote. Mitä se merkitsee? Mikä on evoluutioteorian paikka ihmistieteissä? Paljastaako se ihmisluonnon? Mikä oikeastaan on geenien suhde käyttäytymiseen? Entä kulttuurin suhde biologiaan? Tiedeyhteisöllä on näistä kysymyksistä monenlaisia näkemyksiä, ja ne herättävät myös julkisessa keskustelussa voimakkaita mielipiteitä.

Evoluutio ja ihmisluonto tarjoaa tieteenfilosofisia välineitä ymmärtää evoluutioteoriaa ja sen sovelluksia ihmistieteissä. Nämä välineet mahdollistavat evolutiivisen ihmistutkimuksen rakentavan ja kriittisen arvioinnin. Teos esittelee evolutiivisen ihmistieteen perusajatukset ja tarpeelliset taustateoriat eikä edellytä aiempaa tietoa aiheesta. Se soveltuu niin ihmistieteilijöiden, biologien kuin muidenkin asiasta kiinnostuneiden oppaaksi aihepiirin kysymyksiin.

Arvioita

Evoluutio ja ihmisluonto on avarakatseinen ja perinpohjainen katsaus tieteenalojen risteyskohtaan. ”
Tiina Raevaara, HS 21.4.2009

Verkossa

» http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Kivikauden+ihminen+postmodernissa+yhteiskunnassa/HS20090421SI1AT02kfe
» http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/1859/1698

Laita hyvä kiertämään: