Niina Timosaari: Edvard Westermarck – totuuden etsijä

Westermarck.aiTotuuden salaaminen on ainoa tieteen tuntema säädyttömyys”, kirjoitti suomalaisen sosiologian isäksikin kutsuttu Edvard Westermarck vuonna 1891. Hän on yksi tunnetuimmista ajattelijoistamme kautta aikojen.

Westermarck oli aikansa moraalikapinallinen. Hän tarttui tutkimuksissaan kuohuttaviin aiheisiin ja puolusti useita sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja avioliittoon liittyviä lainuudistuksia, kuten aviopuolisoiden tasavertaisuutta, eugeenisia avioliittoesteitä, ehkäisyn ja abortin sallimista, homoseksuaalisuuden dekriminalisointia sekä aviottomien äitien ja lasten aseman kohentamista.

Edvard Westermarck – totuuden etsijä tuo esiin uusia, lähes kokonaan pimentoon jääneitä puolia hänen ajattelustaan. Westermarckia ajoi eteenpäin vahva usko tiedon ja järjen merkitykseen, eikä hän tyytynyt vain etsimään totuutta vaan halusi todella vaikuttaa yhteiskuntaan tieteellisen tiedon avulla.

Westermarckin elämän ja ajattelun myötä piirtyy esiin myös kiehtova kuva ajan tiede- ja kulttuurimaailmasta.

”Westermarckin edustama sosiologia oli 1800-luvun lopulla uusi tiede, jonka laaja yleisö vastaanotti suurin toivein. Sen uskottiin antavan täsmällistä tietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä, ja sen edustajia pidettiin eräänlaisina ’airuina, jotka julistivat, mihin yhteiskunnallisissa kysymyksissä oli uskottava, mihin ei’.”

 ”Westermarck osoittautuu merkittäväksi tieteelliseksi ja yhteiskunnalliseksi mielipidevaikuttajaksi, jonka tutkimuksia ja tukea hyödynsivät ja tavoittelivat eri intressiryhmät naisasianaisista ja eugeenikoista syntyvyyden säännöstelyn pioneereihin ja homoaktivisteihin.”

”Lukija saattaa löytää paljon sellaista, mikä järkyttää hänen tunteitaan, ja mahdollisesti loukkaa hänen käsitystään säädyllisyydestä; mutta totuuden salaaminen on ainoa tieteen tuntema säädyttömyys.”
Edvard Westermarck

Sisällys

Kirjoittaja

Niina Timosaari, FT, on aate- ja oppihistorian tutkija Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusteemansa keskittyvät 1800- ja 1900-lukujen ihmistieteiden historiaan, tieteen ja yhteiskunnan suhteeseen sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen.

Kuva: Samuel Hyry

 

 

 

 

 

 

 

 

Laita hyvä kiertämään: