Jouni Häkli ym. (toim.): Kaikki kotona?

9789524953658

Perherakenteiden muutokset, etätyön lisääntyminen, asuntojen hintaerojen kärjistyminen, kaupunkien kasvaminen, väestön ikääntyminen sekä maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat muuttaneet asumistyytyväisyyden kriteerejä. Tulevaisuuden asumiseen vaikuttavat yhä enemmän myös energiakysymykset, kestävän kehityksen periaatteet ja kasvava yhteisöllisyys.

Kaikki kotona? tarkastelee asumisen uusia muotoja, asuntomarkkinoiden toimintaa, asumisen valintoja ja yhdyskuntarakenteen muutosta Suomessa. Teos pohtii muun muassa vuokrasääntelyn mahdollisuuksia ja ongelmia, lasten ja nuorten tapoja olla kotonaan kaupunkitilassa sekä asumiseen liittyvien konfliktien syitä.

Hyvän asumisen avaintekijöiksi nousevat asumiskustannusten kohtuullisuus, muuttuvan työelämän ja elämänkaaren mukaisesti joustavat asumisratkaisut, asuntotuotannon järkiperäinen ohjaaminen sekä yhdyskuntasuunnittelu, joka ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet.

Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.

Toimittajat

Jouni Häkli, HT, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Risto Vilkko, FT, dosentti, ohjelmapäällikkö, Suomen Akatemia
Leena Vähäkylä, YTM, tiedottaja, Suomen Akatemia

Muut kirjoittajat

Czesław Adamiak, PhD, tutkija, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto
Christer Bengs, TkT, professori emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet ja Aalto-yliopisto
Essi Eerola, VTT, dosentti, johtava ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus; neuvonantaja, Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Kaijus Ervasti, OTT, dosentti, yliopistotutkija, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
Eeva Furman, PhD, keskuksen johtaja, professori, Ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Riitta Granfelt, VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
Riikka Haahtela, YTT, johtava sosiaalityöntekijä, Hattulan kunta
Anne Haila, TkT, professori, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
C. Michael Hall, PhD, professori, University of Canterbury, Uusi-Seelanti
Olga Hannonen, YM, tutkija, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto
Mervi J. Hiltunen, YTL, tutkija, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto
Jonne Hytönen, YTM, tohtorikoulutettava, Maankäyttötieteiden laitos, Aalto-yliopisto
Reetta Hyvärinen, FM, tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Ari Jokinen, HT, dosentti, yliopistotutkija, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Outi Jolanki, FT, tutkija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Kirsi Juhila, YTT, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Ilari Karppi, HT, dosentti, yliopistonlehtori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Hanna Kettunen, YTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
Asta Kietäväinen, YTT, MMM, tutkija, Luonnonvarakeskus
Laura Kitti, HT, erikoistutkija, Taloustutkimus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Niina Kotavaara, FM, tohtorikoulutettava, Maantieteen laitos, Oulun yliopisto
Teppo Kröger, YTT, professori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Helena Leino, HT, dosentti, yliopistonlehtori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
Toivo Muilu, FT, professori, Talous ja yhteiskunta, Luonnonvarakeskus (Luke)
Raine Mäntysalo, TkT, professori, Maankäyttötieteiden laitos, Aalto-yliopisto
Kirsi Nousiainen, VTT, yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopisto
Riikka Paloniemi, FT, dosentti, ryhmäpäällikkö, Ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Kati Pitkänen, YTT, erikoistutkija, Ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Noora Pyyry, FM (väit.), tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Suvi Raitakari, YTT, ma. professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Taina Rantanen, LitT, professori, Terveystieteiden laitos ja gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
Pauliina Rautio, KT, dosentti, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
Janne Rinne, FM, tutkija, Ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Hannu Ruonavaara, VTT, professori, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
Tuukka Saarimaa, KTT, erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Anna Strandell, FM, vanhempi tutkija, Ympäristöpolitiikkakeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Sirpa Tani, FT, professori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Seija Tuulentie, YTT, dosentti, vanhempi tutkija, Luonnonvarakeskus
Mia Vepsäläinen, YTT, tutkija, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto
Hilkka Vihinen, VTT, professori, Talous ja yhteiskunta, Luonnonvarakeskus (Luke)
Ulrika Åkerlund, PhD, tutkija, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto

Laita hyvä kiertämään: