Antti Latvala & Karri Silventoinen (toim.): Käyttäytymisgenetiikka

9789524953382Käyttäytymisgenetiikka tutkii, miten geneettiset tekijät ja ympäristötekijät sekä niiden monimutkaiset vuorovaikutukset selittävät psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä havaittavia yksilöllisiä eroja.

Lapset muistuttavat usein luonteeltaan vanhempiaan, ja koulutustasolla ja ammattiasemalla on taipumus periytyä Suomessakin. Alkoholi- ja älykkyysgeenien olemassaolosta kiistellään.

Käyttäytymisgenetiikka esittelee alan keskeiset menetelmät ja tärkeimmät tutkimuskohteet sekä pohtii käyttäytymisgeneettisen tiedon merkitystä yhteiskunnalle ja ihmiskuvalle. Se on tieteenalan ensimmäinen kattava esitys suomeksi.

”Yhdistämällä ihmisen geenivaihtelua koskevaa tutkimustietoa eläintutkimuksiin voidaan riippuvuuden monisyistä luonnetta ymmärtää paremmin, mikä voi johtaa kohdennettuihin lääkehoitoihin. (…) On kuitenkin selvää, että olemme vasta tämänkaltaisen tutkimuksen alkutaipaleella.”

”Tiettyjen käyttäytymispiirteiden taustalla vaikuttavien geenien tunnistaminen on ollut joidenkin mielestä vaarallinen kehitysaskel. Voidaanko jo syntymästä tunnistaa ne, jotka eivät tule onnistumaan opinnoissaan, joista tulee alkoholi- tai huumeriippuvaisia, jotka eivät sovi tiettyihin ammatteihin tai joille kehittyy pysyvä vamma ennen eläkeikää, minkä seurauksena heistä aiheutuu kuluja yhteiskunnalle?”

Sisällys

Toimittajat

Antti Latvala, FT, toimii psykologian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa. Hän on tutkinut kognitiivisten kykyjen ja päihdeongelmien yhteyksiä ja periytyvyyttä käyttäen väestöpohjaisia kaksos- ja perheaineistoja.
Karri Silventoinen on dosentti ja väestötieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan on lasten fyysinen ja henkinen kehitys, sosioekonomiset ja globaalit terveyserot sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijät. Hän on opettanut runsaasti geneettisen kaksostutkimuksen menetelmiä sekä Suomessa että ulkomaisissa yliopistoissa.

Muut kirjoittajat

Venla Berg, PsM, nuorempi tutkija, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Christian Hakulinen, PsT, yliopistonlehtori (ma.), käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Ari Hyytinen, professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Pekka Ilmakunnas, professori, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
Markus Jokela, dosentti, apulaisprofessori, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Kim Josefsson, FT, tutkijatohtori, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Jaakko Kuorikoski, FT, tutkijatohtori, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Nina Kaminen-Ahola, FT, tutkijatohtori, lääketieteellisen genetiikan osasto, Haartman instituutti, Helsingin yliopisto
Jaakko Kaprio, LKT, akatemiaprofessori, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Anna Keski-Rahkonen, LT, apulaisprofessori, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Tellervo Korhonen, dosentti, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto ja yliopistotutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto
Anu Loukola, dosentti, yliopistotutkija, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Päivi Merjonen, PsT, tutkijatohtori, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto ja Department of Biological Psychology. VU University Amsterdam
Miina Ollikainen, dosentti, yliopistotutkija, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Tiina Paunio, LT, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Anu Raevuori, LT, dosentti, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto
Samuli Ripatti, professori, Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti (FIMM) ja kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto, kansantautien ehkäisyn osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust Genome Campus
Sirkku Saarikoski, dosentti, biolääketieteen laitos, Helsingin yliopisto ja neuvotteleva virkamies, Työsuojeluosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö
Antti-Pekka Sarin, FM, nuorempi tutkija, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto sekä Wellcome Trust Sanger Institute, Wellcome Trust Genome Campus
Ida Surakka, FM, nuorempi tutkija, Suomen Molekyylilääketieteen Instutuutti (FIMM), Helsingin yliopisto
Jaana Suvisaari, LT, dosentti, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Eero Vuoksimaa, PsT, tutkijatohtori, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto sekä Department of Psychiatry, University of California San Diego
Petri Ylikoski, professori, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: