Matti O. Hannikainen, Mirkka Danielsbacka & Tuomas Tepora (toim.): Menneisyyden rakentajat

Historiantutkimuksessa hyödynnetään teoreettista tietämystä aina jollakin tavoin. Tutkimus perustuu jäsentelyihin, valintoihin ja käsitteisiin, mutta tutkimustekstissä tämä ei useinkaan näy. Teoriat ja niiden käyttö tutkimuksen apuvälineinä ovat jääneet vähälle huomiolle myös historian teoreettisissa menetelmäoppaissa.

Menneisyyden rakentajat tarkastelee kriittisesti ja ennakkoluulottomasti eri teoriaperinteiden ja historian välistä suhdetta. Teorioita käytetään historiantutkimuksen apuna monipuolisesti ja vaihtelevasti: ei ole olemassa yhtä ”historianteoriaa”, vaan yleensä historioitsija lainaa, soveltaa ja kehittää lähitieteiden teoreettista tietämystä.

Historiantutkija voi myös keskustella erilaisten teoriaperinteiden kanssa. Teos tarkastelee mm. luonnon- ja käyttäytymistieteiden hyödyntämistä sekä ns. digihumanismia ja big datan käyttöä historiantutkimuksessa.

Sisällys

Toimittajat

Matti O. Hannikainen, FT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.
Mirkka Danielsbacka, FT, VTT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa ja sosiologian dosentti Turun yliopistossa.
Tuomas Tepora, FT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Kaarlo Havu, PhD, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.
Kirsi-Maria Hytönen, FT, on etnologian tutkijatohtori Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella.
Johanna Ilmakunnas, FT, on Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa sekä Suomen ja Euroopan historian dosentti Turun yliopistossa.
Jorma Kalela, VTL (väit.), on poliittisen historian emeritusprofessori Turun yliopistossa.
Ville Kivimäki, FT, on Suomen historian dosentti Tampereen yliopistossa.
Leo Lahti, TkT/VTK, on sovelletun matematiikan dosentti ja akatemiatutkija Turun yliopistossa.
Anu Lahtinen, FT, ED, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa ja Suomen historian dosentti Turun yliopistossa.
Antti Malinen, FT, on tutkijatohtori Kokemuksen historian huippuyksikössä (HEX) Tampereen yliopistolla.
Juha Siltala, FT, on Suomen historian professori Helsingin yliopistossa.
Tuomas Tepora, FT, on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa ja toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.
Mikko Tolonen, FT, on yleisen historian dosentti, digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori ja aatehistorian tutkija Helsingin yliopistossa.
Ville Yliaska, FT, on historiantutkija. Hän on keskittynyt tutkimuksissaan 1900-luvun lopun hallintohistoriaan, uusnationalismiin sekä talouskriisien vaikutuksiin.

Laita hyvä kiertämään: