Martina Reuter (toim.): Miesvaltaa murtamassa

Feministisellä ajattelulla on pitkä historia, joka on nivoutunut tiiviisti yhteen filosofian historian kanssa. Miesvaltaa murtamassa esittelee yhdeksän erilaista tekstiä, joissa on kyseenalaistettu miesten valta ja puolustettu naisia.

Ensimmäiset kirjoitukset ovat renessanssiajalta. Niissä sukupuolten keskinäistä paremmuutta pohtivat ranskankielisen kirjallisuuden klassikko ja poliittinen ajattelija Christine de Pizan, alkemistina ja maagikkonakin tunnettu Cornelius Agrippa von Nettesheim sekä runoilija-filosofi Lucrezia Marinella.

1600-luvun keskustelijat puhuvat naisten tasavertaisten kykyjen puolesta ja vaativat mahdollisuuksia kouluttautua. Näistä aiheista kirjoittavat kirjallinen vaikuttaja Marie de Gournay, korkeasti koulutettu ja kielitaitoinen Anna Maria van Schurman sekä teologi-filosofi François Poulain de la Barre.

Naisten täysiä poliittisia oikeuksia ja kysymyksiä naisten kansalaisuudesta pohdittiin vasta 1700–1800-luvuilla. Näitä ajatuksia tuovat esiin historioitsija Catharine Macaulay, näytelmäkirjailija ja poliittinen vaikuttaja Olympe de Gouges sekä filosofi Harriet Taylor Mill.

Miesvaltaa murtamassa tarjoaa laajan ja kiehtovan kuvan feminismin historiasta, jolla on yllättäviä yhteyksiä myös nykyaikaan. Kuhunkin suomennokseen liittyy perusteellinen johdanto.

Sisällys

Toimittaja

Martina Reuter
Martina Reuter. Kuva: Kimmo Jylhämö

Martina Reuter, FT, on filosofian dosentti ja sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistossa. Hän tutkii feministisen ajattelun historiaa, erityisesti 1600-luvun argumentteja sukupuolten tasa-arvosta. Reuter on kirjoittanut kirjan yleisen johdannon ja lukukohtaiset johdannot sekä osallistunut suomennosten selitysten laatimiseen.

 

 

 

Muut kirjoittajat ja suomentajat

Tuomas Parsio on valmistunut Pariisin Panthéon-Sorbonne-yliopistosta pääaineenaan yhteiskuntafilosofia sekä École normale supérieuresta pääaineinaan filosofia ja antiikin tutkimus.

Erika Ruonakoski on filosofian dosentti ja tutkija. Hän on suomentanut muun muassa Simone de Beauvoirin Toisen sukupuolen (2009–2011, lyhentämätön versio, yhdessä Iina Koskisen ja Hanna Lukkarin kanssa).

Laura Lahdensuu on filosofian maisteri (klassillinen filologia) ja laaja-alainen kääntäjä, joka on suomentanut muun muassa Leonardo da Vincin Työpäiväkirjat (2009).

 

Laita hyvä kiertämään: