Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.): Monen kodin lapset

Monilla lapsilla on useampi koti. Lapsella voi olla kaksi kotia vanhempien eron jälkeen. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset saattavat asua monessa sijaisperheessä tai laitoksessa peräkkäin. Lapset vaihtavat kotia vanhempien työn perässä aiempaa useammin. Monen kodin lapsia ovat myös ne, jotka joutuvat muuttamaan paetessaan sotia tai katastrofeja – jopa niin, että muu perhe jää toiseen maahan asumaan.

Rasittaako reissaaminen kahden kodin välillä? Miten vanhempien väliset suhteet vaikuttavat kodin tuntuun? Voiko vastaanottokeskus olla koti? Mikä tekee lapselle kodista kodin?

Monen kodin lapset tarkastelee monipaikkaisen asumisen kysymyksiä lasten näkökulmasta. Teos selvittää, mitä lapsen arjessa todella tapahtuu, kun hän vaihtaa kotia tai asuu useassa paikassa yhtä aikaa. Tuore, tutkimustietoon ja lasten omiin kokemuksiin perustuva ymmärrys asumisen vaikutuksista lasten hyvinvointiin on tarpeen niin lapsia kohtaaville sosiaalityön ammattilaisille, varhaiskasvattajille, opettajille kuin muuttavien lasten läheisillekin.

Sisällys

Hannele Forsberg ja Aino Ritala-Koskinen

Toimittajat

Hannele Forsberg, YTT, on sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa ovat yhteiskuntatieteellinen perhetutkimus, lapsuus- ja lastensuojelututkimus sekä tunteet ja moraali sosiaalityön käytännöissä.

Aino Ritala-Koskinen, YTT, on sosiaalityön yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusteemansa paikantuvat lapsuus- ja perhetutkimukseen, muutoksessa oleviin perherakenteisiin, lastensuojeluun ja ammatillisiin käytäntöihin.

 

Muut kirjoittajat

Leena Autonen-Vaaraniemi, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Outi Kauko, YTM, sosiaalityön väitöstutkija, Tampereen yliopisto, sosiaalityöntekijä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/TAYS Keskussairaala, Lasten neuropsykiatrian yksikkö
Riitta Laakso, YTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hannariikka Linnavuori, KT, apurahatutkija, Lappeenranta
Anu Warinowski, KT, tiedekuntapäällikkö, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto

Laita hyvä kiertämään: