Risto Saarinen: Oppi luottamuksesta

kansi_luottamuksesta_final.inddIhminen toimii yhteiskunnassa ja läheissuhteissaan keskinäisen luottamuksen varassa. Luottamus korostuu nykypäivän talous- ja työelämässä, mutta toisaalta juuri näiden elämänalueiden epävakaus ja ennustamattomuus murentavat ihmisten luottamusta. Luottamuksen rapautumista pidetään kasvavana ongelmana yhteiskunnassa. Mutta mitä luottamus pohjimmiltaan on?

Oppi luottamuksesta uppoutuu kysymykseen ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Tarinoita ja esimerkkejä painottava kirjoitustyyli tuo pohdinnan lähelle lukijaa. Työelämälle tärkeän luottamuksen lisäksi pohditaan luottamuksen suhdetta uskollisuuteen, haavoittuvuuteen ja myötätuntoon.

Luottamus ei tarkoita pelkästään ennustettavuutta muiden ihmisten ja maailman toiminnassa. Se on myös toimijan kykyä empatiaan ja avoimuuteen. Kun luottamuksen molemmat puolet toimivat kunnolla, ihmiset voivat saada toistensa kanssa aikaan enemmän kuin yksin.

 ”Vaalit ja niihin liittyvä julkisuus tuovat esiin ihmisten epäluottamusta toisia ryhmiä, aatteita, instituutioita ja jopa totuudellisuuden vaatimusta kohtaan.”

 ”Erityisesti läheissuhteissa lempeys on usein tarpeen. Antiikista uudelle ajalle filosofit kirjoittivat hallitsijoille oppaita lempeän avaramielisyyden noudattamiseksi. Pikkusieluisessa hallintokulttuurissa tällaiset oppaat saattavat edelleen olla hyödyllisiä.”

  ”Tässä kirjassa kuvattujen asioiden puitteissa ilmaus ’valistunut luottamus’ tarkoittaa kykyä kohdata sekä tuttuja että vieraita avoimin mielin. Valistunut ihminen ei huolestu turhasta, ja hänellä on kohtuullinen perusluottamus sekä itseluottamus.”

Sisällys

Kirjoittaja

Risto Saarinen on Helsingin yliopiston ekumeniikan professori ja Suomen Akatemian huippuyksikön Järki ja uskonnollinen hyväksyminen johtaja. Häntä kiinnostavat erityisesti ihmismielen filosofinen ja teologinen ymmärtäminen, monikulttuurisuus sekä uskontojen vuoropuhelu. Aiemmin hän on julkaissut mm. teoksen Oppi rakkaudesta (Gaudeamus 2015).

Kuva Linda Tammisto
Laita hyvä kiertämään: