Malin Grahn-Wilder (toim.): Skeptisismi

SkeptisismiMitä jos maailma ei olekaan sellainen, millaiseksi sen kuvittelemme? Mistä voimme tietää, mitkä havainnot vääristyvät omien ajatusmalliemme mukaan ja mikä on asioiden oikea tila? Hakupalvelimet ja uutissivustot syöttävät meille ”tietoa”, mutta lähdekritiikki on koetuksella. Mitä oikeastaan tarkoitamme ”tiedolla”? Kenen tietoa se on? Mistä se tullut ja voiko siihen luottaa?

Skeptisismi kyseenalaistaa tiedon varmuuden, etsii ja epäilee. Skeptikon suhde tietoon ei kuitenkaan ole aina kieltävä vaan paremminkin tutkiva. Eri aikakausien suuret filosofit muotoilivat kantojaan skeptikkojen asettamaa haastetta vasten, joten skeptisismi on muovannut koko länsimaista ajattelua.

Skeptisismi syventyy epäilyn ja etsimisen filosofiaan antiikista nykypäivään. Se avaa uusia näkökulmia skeptisismiin pohtimalla skeptisen filosofian suhdetta tunteisiin, uskonnollisen tiedon kyseenalaistamisen perinteeseen ja nykyajan filosofiaan. Länsimaisen filosofian lisäksi teos sivuaa skeptisiä kysymyksiä arabifilosofiassa ja buddhalaisuudessa.

”Paljon keskustelua käydään myös tietona esitettävien väitteiden yhteydestä erilaisiin taloudellisiin, aatteellisiin tai poliittisiin intresseihin. Tieto kytkeytyy valtaan: tiedolliset väitteet paitsi kuvailevat maailmaa myös monin tavoin tuottavat sitä.”  Malin Grahn-Wilder

”Ne, jotka sanovat skeptikoiden kieltävän ilmenevän, näyttävät minusta kuunnelleen huonosti, mitä me sanomme. Me emme nimittäin kiellä sitä, minkä pakottava vaikutelma saa meidät hyväksymään ilman harkintaa, kuten aiemmin sanoimme.” Sekstos Empeirikos: Pyrrhonismin pääpiirteet (suomentanut Marke Ahonen)

”On varmaa, että tervejärkisellä ja kokeneella ihmisellä tulisi olla ja yleensä onkin enemmän luottamusta mielipiteisiinsä kuin tyhmällä ja tietämättömällä (…). Edes järkevimmällä ja kokeneimmalla ihmisellä tämä arvovalta ei ole koskaan täydellinen, sillä hänenkin täytyy olla tietoinen monista entisistä erehdyksistä ja yhä pelätä tulevia samankaltaisia erehdyksiä.”  David Hume: Filosofian skeptisestä järjestelmästä (suomentanut Tuomo Aho)

Sisällys

Toimittaja

Malin Grahn-Wilder, FT, filosofian post doc -tutkija, Jyväskylän yliopisto; vieraileva tutkija, Columbia University, New York

Muut kirjoittajat

Tuomo Aho, FT, teoreettisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto
Marke Ahonen, FT, klassillisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto
Sara Heinämaa, FT, filosofian dosentti, Helsingin yliopisto; filosofian professori, Jyväskylän yliopisto; akatemiaprofessori, Suomen Akatemia
Jari Kaukua, YTT, akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto
Ilkka Niiniluoto, FT, teoreettisen filosofian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
Antti T. Oikarinen, FM, filosofi, latinisti, kääntäjä
Miira Tuominen, FT, akatemiatutkija; filosofian yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto; teoreettisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto
Mikko Yrjönsuuri, FT, filosofian professori, Jyväskylän yliopisto; filosofian historian dosentti, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: