Marita Husso & Risto Heiskala (toim.): Sukupuolikysymys

9789524953832Miten sukupuoleen liittyvät merkitykset ja yhteiskunnalliset jaot vaikuttavat ihmisten elämään? Sukupuolikysymys tarjoaa perustiedot siitä, miksi ja millä tavoin sukupuoli ja erilaiset lähestymistavat siihen nykyisin jakavat ja yhdistävät meitä.

Teos esittelee erilaisia sukupuolen selitysmalleja, kuten käsitystä ihmisen sukupuolesta lajiominaisuutena ja toisaalta ajatusta sukupuolesta sosiaalisesti muotoutuvana. Asiaa havainnollistetaan esimerkiksi tarkastelemalla suomalaisten aikakauslehtien kansikuvia 1950-luvulta nykypäivään, perheen ja työelämän yhteensovittamista, kotitöitä ja hoiva-ammatteja sekä sukupuolen merkitystä lasten varhaiskasvatuksessa.

Sukupuolikysymys ei yhteiskunnassamme ole enää vain nais- tai tasa-arvokysymys, vaan siihen kuuluu myös esimerkiksi miehiin kohdistuvien odotusten kriittinen tarkastelu ja heteroseksuaalisuuden itsestäänselvyyden kyseenalaistaminen.

Sukupuolikysymys on selkeä johdatus aihepiiriin vasta tutustuvalle mutta myös käsikirja aihetta jo pidempään pohtineelle.

Sisällys

Toimittajat

Marita Husso YTT, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Risto Heiskala VTT, professori, johtaja, Tutkijakollegium, Tampereen yliopisto

Muut kirjoittajat

Maarit Alasuutari, PsT, professori, tutkimusjohtaja, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Marjaana Jauhola, PhD, dosentti, akatemiatutkija, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Raija Julkunen, YTT, dosentti, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Tuula Juvonen, YTT, dosentti, akatemiatutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Johanna Kantola, PhD, dosentti, akatemiatutkija, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto
Päivi Korvajärvi, YTT, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Johanna Lammi-Taskula, YTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Eeva Luhtakallio, VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
Anna Rotkirch, VTT, tutkimusprofessori, johtaja, Väestöliitto
Minna Salmi, VTT, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Laita hyvä kiertämään: