Vesa Heikkinen: Tekstianalyysi (10/2020)

Elämme tekstiyhteiskunnassa, jossa kirjoitetulla tai puhutulla kielellä on vahva rooli. Erilaisissa keskusteluissa toimitaan usein mielikuvien ja olettamusten varassa, jolloin väärinymmärtämisen riskit kasvavat. Taidossamme hallita ja eritellä kielenkäyttöä olisikin parantamisen varaa.

Kielenkäyttö on jatkuvia valintoja: käytetäänkö myönteisiä vai kielteisiä sanoja, abstrakteja vai konkreettisia kuvailuja, kiertoilmaisuja vai suoraa puhetta. Tai esitetäänkö asiat yleistyksinä vai metaforien avulla, ja kuvataanko tulevaisuutta uhkaavin vai toiveikkain sanankääntein. Olennaista on kiinnittää huomiota myös siihen, mitä tekstiin ei ole valittu.

Tekstianalyysi-teoksessa opitaan, miten teksteistä havaitaan merkityksiä tuottavia kielellisiä aineksia. Teos perustuu kielitieteelliseen tutkimukseen mutta tarjoaa helposti omaksuttavia konkreettisia työkaluja sekä runsaasti todellisen elämän esimerkkejä.

Tekstianalyysin hallitseminen auttaa ymmärtämään, miksi omasta mielestään neutraalisti kirjoittanut joutuukin somekohun keskelle tai mistä syystä ironian käyttö epäonnistuu niin usein. Sen avulla voi myös tunnistaa, millaisia piilotettuja merkityksiä voi löytää viattomaan asuun puetusta poliittisesta tekstistä.

Kirjoittaja

Vesa Heikkinen, FT, on Oulun yliopiston suomen kielen dosentti, tekstintutkija, kolumnisti, radiopersoona ja tietokirjailija.

 

Laita hyvä kiertämään: