Kirjat

Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.)

Afasia

Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

Afasia

Kustantajan hinta

38,00 

Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.)

Afasia

Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

Kielen häiriöt koskettavat suoraan satojatuhansia aikuisia suomalaisia, ja määrä moninkertaistuu, kun mukaan lasketaan afaattisten ihmisten omaiset, ystävät ja työtoverit. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt.

Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat ilmentyä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja kirjoittamisessakin. Viestintätaitojen ongelmat kaventavat sosiaalista elämää ja heikentävät elämänlaatua.

Kielen häiriöt koskettavat suoraan satojatuhansia aikuisia suomalaisia, ja määrä moninkertaistuu, kun mukaan lasketaan afaattisten ihmisten omaiset, ystävät ja työtoverit. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt, mutta se vaikeuttaa yhä useammin myös esimerkiksi muistisairaiden vanhusten elämää.

Teoksessa esitellään kattavasti afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusmenetelmiä. Kuntouttamisessa auttavat aivotutkimuksen uusimmat tulokset: kielellisiä taitoja voidaan elvyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen hermoverkostot muotoutuvat uudelleen. Tärkeintä on löytää keinoja, joiden avulla afaattinen ihminen pystyy kommunikoimaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Afasia-teoksen monipuolisessa kirjoittajakunnassa on logopedien lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä puheterapeutteja.

Kirjoittajat / toimittajat

Anu Klippi

Anu Klippi, FT, on logopedian professori emerita ja aikuisten puheen ja kielihäiriöiden tutkija Helsingin yliopistossa.

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, FT, on logopedian professori ja aikuisten puheen ja kielen häiriöiden asiantuntija Tampereen yliopistossa.

Matti Lehtihalmes

Matti Lehtihalmes, FL, on logopedian professori ja aikuisten puhemotoriikan ja kielihäiriöiden asiantuntija Oulun yliopistossa.

Pirkko Rautakoski

Pirkko Rautakoski, FT, on logopedian yliopistonlehtori Åbo Akademissa.

Muut kirjoittajat

Maria Ahlholm, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

Antti Ahvenainen, FM, puheterapeutti

Riikka Brunou, FM, puheterapeutti, Terapiamerkurius Oy

Paula Heikkinen, FM, puheterapeutti, Voxsana Oy

Annika Hultén, PsT, tutkija, Aalto-yliopisto, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Hanna Jäntti, FM, puheterapeutti, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, kuntoutuksen osaamiskeskus

Nana Lehtinen, FM, puheterapeutti, Puheklinikka

Riitta-Leena Manninen, FL, erikoispuheterapeutti, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Kuntoutuksen osaamiskeskus

Seija Pekkala, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, puheterapeutti

Marjaana Raukola-Lindblom, FL, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos, erikoispuheterapeutti, R-L Erikoispalvelut Oy, Puheklinikka

Kati Renvall, FT, dosentti, yliopistonlehtori, Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos, logopedian oppiaine, puheterapeutti

Leena Salonen, KM, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, Diploma in the Teaching of Speech Therapy, University Of Reading, U. K., puheterapeutti

Elisabet Service, FT, dosentti, Associate Professor, McMaster University, Department of Linguistics and Languages, Hamilton, Ontario, Kanada

Johanna Silvola, FM, puheterapeutti, Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi

Lauri Soinne, LT, dosentti, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Meilahden sairaala, Neurologian klinikka

Asta Tuomenoksa, FM, puheterapeutti, HUS, Lohjan sairaala, Neurologian poliklinikka

Leena Tuomiranta, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum, psykologian ja logopedian osasto, erikoispuheterapeutti

Riitta Vartiainen, FL, erikoispuheterapeutti, Erikoispuheterapiapalvelut Oy

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top