Kirjat

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.)

Syistä selityksiin

Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Syistä selityksiin

Kustantajan hinta

36,00 

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.)

Syistä selityksiin

Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan kysymyksiin vastaamista. Kysymysten avulla hahmotellaan yhteiskunnallisille ilmiöille syitä ja seurauksia. Mikä rooli syy-seuraussuhteiden ymmärtämisellä sitten on arvioitaessa ja täsmennettäessä yhteiskuntatieteellisiä selitysmalleja?

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on pohjimmiltaan kysymyksiin vastaamista. Kysymysten avulla hahmotellaan yhteiskunnallisille ilmiöille syitä ja seurauksia. Mikä rooli syy-seuraussuhteiden ymmärtämisellä sitten on arvioitaessa ja täsmennettäessä yhteiskuntatieteellisiä selitysmalleja?

Kausaalinen järkeily ja selittäminen läpäisee kaikkea yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista riippumatta. Kausaalisuuden käsitettä, kausaalisuhteita ja kausaalisia päätelmiä koskevien oletusten hahmottaminen on tärkeää, kun alan tutkimuskäytäntöjä kehitetään.

Syistä selityksiin tarjoaa tieteenfilosofisia ja metodologisia välineitä, joita tarvitaan yhteiskuntatieteellisessä selittämisessä, kausaalianalyysissa ja pyrittäessä ratkaisemaan tiedon soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjassa tarkastellaan kausaalisen järkeilyn merkitystä erilaisia tutkimusasetelmia ja -menetelmiä käyttävissä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. Teorioita, käsitteitä ja metodologisia näkemyksiä havainnollistetaan lukuisilla konkreettisilla tutkimusesimerkeillä.

Teos on suunnattu erityisesti yhteiskuntatieteiden ja niiden filosofian opiskelijoille sekä alan tutkijoille.

sydan-vihrea

Kirjoittajat / toimittajat

Tutustu kirjan tekijöihin ja heidän teoksiinsa.

Tuukka Kaidesoja

Tuukka Kaidesoja, YTT, on tutkija käytännöllisen filosofian yksikössä Helsingin yliopistossa ja sosiologian dosentti Turun yliopistossa. Kaidesoja on perehtynyt tutkimuksissaan yhteiskuntatieteelliseen selittämiseen, sosiologiseen teoriaan, tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan sekä yhteiskuntatieteiden ja kognitiotieteiden suhteisiin.

Tomi Kankainen

Tomi Kankainen, YTT, toimii tuntiopettajana Jyväskylän yliopistossa. Kankainen on tarkastellut tutkimuksissaan muun muassa kansalaisyhteiskuntaa, sosiaalista pääomaa ja eriarvoisuutta.

Petri Ylikoski

Petri Ylikoski, VTT, on tieteen- ja teknologiantutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Ylikosken tutkimukset ovat käsitelleet selittämisen teoriaa, mekanismiperusteista teoretisointia, yhteiskunta- ja biologisten tieteiden suhteita sekä monia tieteentutkimuksen kysymyksiä.
sydan-vihrea

Muut kirjoittajat

Pertti Jokivuori, YTT, työskentelee Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella yliopistonlehtorina.

Tomi Kokkonen, VTM, on tieteenfilosofi Helsingin yliopistossa.

Jaakko Kuorikoski, FT, on apulaisprofessori New Social Research -ohjelmassa Tampereen yliopistossa.

Samuli Reijula, VTT, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa.

Hannu Ruonavaara, VTT, työskentelee sosiologian professorina Turun yliopistossa.

Päivi Seppälä, FM, on jatko-opiskelija Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtori-ohjelmassa Helsingin yliopistossa.

Pertti Töttö, YTT, on sosiaalitutkimuksen menetelmien professoriItä-Suomen yliopistossa.

sydan-vihrea

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Vieritä ylös