Kirjat

Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.)

Terveyssosiologian linjoja

Terveyssosiologian linjoja

Kustantajan hinta

36,00 

Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.)

Terveyssosiologian linjoja

Terveys ja sairaudet koskettavat kaikkia mutta eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Niihin vaikuttavat biologian lisäksi esimerkiksi kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät. Terveyssosiologian linjoja esittelee sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja terveyden, sairauden ja terveydenhuollon peruskysymyksiin.

Terveys ja sairaudet koskettavat kaikkia mutta eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Niihin vaikuttavat biologian lisäksi esimerkiksi kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät. Terveyden ja sairauden yhteiskunnallista ulottuvuutta tutkii terveyssosiologia.

Teoksessa tarkastellaan terveyssosiologian lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa sekä tutkimusteemoja, jotka ovat sidoksissa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Millaisia haasteita ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu asettaa terveyden edistämiselle? Miten uusi teknologia vaikuttaa terveyspalveluihin? Miten ikääntyvien ihmisten terveydestä puhutaan yhteiskunnassa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Siitä on hyötyä myös terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijoiden sekä kansallisten ja alueellisten päättäjien työssä.

sydan-vihrea

Kirjoittajat / toimittajat

Tutustu kirjan tekijöihin ja heidän teoksiinsa.

Sakari Karvonen

Sakari Karvonen, VTT, on lääketieteellisen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Laura Kestilä

Laura Kestilä, VTT, on väestötieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Tomi Mäki-Opas,

Tomi Mäki-Opas, FT, on terveyspolitiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopistossa.
sydan-vihrea

Muut kirjoittajat

Katja Borodulin, FT, dosentti, erikoistutkija, Terveyden seuranta -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Anu Castaneda, PsT, VTM, tutkimuspäällikkö, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilka Haarni, VTT, dos., hankekoordinaattori, Ikäinstituutti

Janne Härkönen, VTT, erikoistutkija, Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ilari Ilmakunnas, VTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto ja vieraileva tutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Piia Jallinoja, VTT, dosentti, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Mikko Jauho, VTT, dosentti, yliopistotutkija, Kuluttajatutkimuskeskus, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Satu Jokela, TtM, kätilö, projektikoordinaattori, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Anu Katainen, VTT, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Timo M. Kauppinen, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lauri Kokkinen, TtT, ma. yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Johanna Korkeamäki, VTM, HuK, tutkija, Kuntoutussäätiö

Hannamaria Kuusio, FT, erikoistutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tiina Laatikainen, LT, professori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja Kansantautien ehkäisy -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Eero Lahelma, VTT, professori emeritus, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto

Tea Lallukka, FT, dosentti, akatemiatutkija, Työterveyslaitos, Helsinki

Riikka Lämsä, VTT, sh, erikoistutkija, Mielenterveysyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kristiina Manderbacka, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Antti Maunu, VTT, tutkijatohtori, koulutussosiologian tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Mianna Meskus, VTT, dosentti., akatemiatutkija, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Johanna Mäkelä, VTT, professori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anni Ojajärvi, VTT, tutkija, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Antero Olakivi, VTM, tohtorikoulutettava, sosiologian oppiaine, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Ossi Rahkonen, VTT, lääketieteellisen sosiologian professori, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto

Otto Ruokolainen, VTM, asiantuntija, Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Ullamaija Seppälä, VTT, dos., yliopistonlehtori, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Marita Sihto, VTT, erikoistutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Natalia Skogberg, TtM, tutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Päivi Topo, VTT, dosentti, johtaja, Ikäinstituutti

Pekka Varje, FM, tutkija, Työterveyslaitos

Ari Väänänen, YTT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Jenni Wessman, VTM, tutkija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

sydan-vihrea

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Vieritä ylös