Pauli Kettunen (toim.): Työntekijän osallisuus

Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa epävarmuutta. Työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta ja sitoutumista itsensä sekä työyhteisönsä kehittämiseen. Kun uudistetaan organisaatioita ja sopimuskäytäntöjä tai edistetään kilpailukykyä ja työhyvinvointia, korostetaan työntekijöiden osallisuutta. Siihen nojataan myös sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa tai kotoutettaessa maahanmuuttajia.

Osallisuudesta puhutaan usein kertomatta tarkemmin, mihin tai mistä ollaan osallisia. Olennaista on kokemus oman toiminnan merkityksellisyydestä. Työntekijöiden aiempaa vahvempi rooli osana työpaikkojen kehitysjärjestelmää ei kuitenkaan takaa tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia työelämässä.

Työntekijän osallisuus kuvaa, miten henkilöstön toimijuutta ja osallisuutta on viime vuosikymmeninä käsitelty puhuttaessa työelämän kehittämisestä. Teos tarjoaa uusia näkökulmia myös joustavuudesta ja paikallisesta sopimisesta käytyyn keskusteluun sekä henkilöstöjohtamisen muutoksiin.

Sisällys

Toimittaja

Pauli Kettunen on poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Tuomo Alasoini, TkT, VTT, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos.
Anna Kuokkanen, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.
Ilkka Kärrylä, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.
Sara Lindström, KTT, erikoistutkija, Työterveyslaitos.
Laura Mankki, YTM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto.
Sami Outinen, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto.
Markku Sippola, YTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.
Tiina Taipale, VTM, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: