Johannes Remy: Ukrainan historia

Ukrainan historiaUkraina on Venäjän jälkeen väkiluvultaan toiseksi suurin Itä-Euroopan valtio. Sen nykytapahtumat ovat heijastuneet EU-maiden energiahuoltoon asti. Maan epävakaa sisäpolitiikka ja vaihtelevat suhteet Venäjään ovat hidastaneet identiteetiltään yhtenäisen kansakunnan muotoutumista. Ukrainasta onkin sanottu, ettei se kuulu sen enempää itään kuin länteenkään.

Ukrainan historia ulottuu keskiajan Kiovan Rusista 900-luvulta nykypäivään. Mukana ovat tärkeät historialliset vaiheet ja käänteet kuten suuret kasakkasodat ja niitä seurannut autonomia Venäjän yhteydessä, ukrainalaisen nationalismin synty, itsenäisyys ja itsenäisyyssota, Neuvosto-Ukrainan suuri nälänhätä, ukrainalaisten nationalistien toiminta toisessa maailmansodassa ja Krimin kysymys.

Erityistä huomiota kiinnitetään kansallisuuskysymykseen, joka on tärkeä myös nyky-Ukrainan sisällä: maasta löytyy täysi kirjo kansallisia asenteita alkaen erittäin venäläisvastaisista kansallismielisistä niihin, jotka pitävät itseään venäläisinä.

Ukrainan historia on helposti lähestyttävä perusteos kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mistä maan nykyisessä konfliktissa on kysymys ja mitä kaikkea sen taustalla on.

“Kasakat olivat omintakeinen sotilasluokka, joka alkoi muodostua 1400-luvulla Dnjeprin alajuoksun aroalueelle. Seutu oli tässä vaiheessa ei-kenenkään maata (…) Vaarallisuutensa vuoksi alue oli melkein autio. Siksi sen kaikki resurssit – riista, kala ja viljelymaa – olivat uskalikkojen haltuun otettavissa.”

“Ivan Mazepa on ehkä kiistanalaisin hahmo koko Ukrainan historiassa. […] Venäjällä voi vieläkin kuulla puhuttavan ukrainalaisesta nationalismista ”mazepalaisuutena” (mazepizm), moraalisesti ala-arvoisena petturuutena. Tämä oli näkemys myös neuvostoukrainalaisessa historiankirjoituksessa 1930-luvulta lähtien. Kansallismielisesti suuntautuneiden ukrainalaisten parissa taas Mazepa on enimmäkseen sankari, itsenäisen Ukrainan esitaistelija.”

Sisällys

Kirjoittaja

Johannes Remy on Itä-Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän asuu Kanadassa ja on opettanut useissa sikäläisissä yliopistoissa. Hänen erikoisalaansa ovat 1700–1900-lukujen Ukraina, Venäjä ja Puola.

Laita hyvä kiertämään: