Satu Lidman: Väkivaltakulttuurin perintö

9789524953696Vaikka monissa yhteiskunnissa yleisesti tunnustetaan tasa-arvon ihanne, pölyttyneet käsitykset ”oikeanlaisesta” naiseudesta ja mieheydestä eivät ole kadonneet. Menneisyydestä juontuvat asenteet ruokkivat sukupuolittunutta väkivaltaa.

Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nykypäivään. Teos luotaa niiden asenteiden ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat erityisesti naiset väkivallalle. Miten miehen ja naisen roolit ja niiden rajat hahmotettiin? Miten naisen seksuaalisuutta koetettiin hallita? Millaista valtaa aviopuolisoilla oli toisiinsa, ja miten tämä heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta?

Teoksen näkökulma on historiallinen, mutta samalla se on puheenvuoro sukupuolittuneesta väkivallasta omassa ajassamme. Se auttaa ymmärtämään tällaisen väkivallan erityispiirteitä ja tunnistamaan sen mekanismeja. Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa ilmiön syvällinen tuntemus on tärkeää, jotta väkivaltaa voitaisiin ehkäistä ja sen uhreja auttaa.

“Yleisyydestään huolimatta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitellään yhteiskunnassa eri tavalla kuin miehiin kohdistuvaa, ja se on yksi tyypillisesti viranomaisilta piiloon jäävistä väkivaltailmiöistä. Taustalla on muun muassa se, että miesten vallankäyttöä naisiin on pidetty historiallisesti oikeutettuna (…).”

“Seksuaalistuneeseen parisuhdeväkivaltaan kuuluvat mitä moninaisimmat häirinnän, ahdistelun, pakottamisen ja loukkaavan huomauttelun seksualisoituneet muodot, mukaan lukien pukeutumisen ja sosiaalisten suhteiden kontrollointi.”

Sisällys

Kirjoittaja

Satu Lidman. Kuva Hanna Oksanen.
Satu Lidman. Kuva Hanna Oksanen.

Satu Lidman, FT, dosentti, työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Häntä kiinnostavat erityisesti väkivallan, rikollisuuden ja sukupuolen kysymyksiin liittyvät historialliset jatkuvuudet sekä näiden yhteydet ajankohtaisiin ihmisoikeushaasteisiin. Lidman on julkaissut artikkeleita ja kirjoja muun muassa häpeän, rankaisemisen, seksuaalinormien ja oikeuskäsityksien aihepiireistä.

Satu Lidmanin kotisivut: www.lidman.fi

Väkivaltakulttuurin perintö -kirjaan perustuva englanninkielinen kirja Gender, Violence and Attitudes. Lessons from Early Modern Europe ilmestyi keväällä 2018 Routledgen kustantamana.

Englanninkieliset kotisivut

 

Laita hyvä kiertämään: