Vuoden tiedekirja -ehdokkaat

Feature-vuodentiedekirja2021

Satu Lidmanin Taivas ja syli, Petri Paavilaisen Kuinka ajatukset syntyvät, Mona Mannevuon Ihmiskone töissä, Petteri Pietikäisen Kipeät sielut, Ilkka Niiniluodon Tekniikan filosofia sekä Juho Saaren, Niko Eskelisen ja Liisa Björklundin Raskas perintö on valittu Vuoden tiedekirja -ehdokkaiksi.

Vuoden tiedekirjana palkitaan ansiokas suomalainen tiedekirja. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Suomen tiedekustantajien liitto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta, ja se on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkinnon rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon ehdokkaiksi on valittu kymmenen viime vuonna ilmestynyttä kotimaista tiedekirjaa. Gaudeamuksen ehdokkaat palkinnonsaajiksi ovat Satu Lidmanin Taivas ja syli, Petri Paavilaisen Kuinka ajatukset syntyvät, Mona Mannevuon Ihmiskone töissä, Petteri Pietikäisen Kipeät sielut, Ilkka Niiniluodon Tekniikan filosofia sekä Juho Saaren, Niko Eskelisen ja Liisa Björklundin Raskas perintö.

Satu Lidmanin Taivas ja syli on kertomus kärsimyksestä, kapinasta ja anteeksiannosta, kumppanin rakastamisesta ja pelkäämisestä. Lidman tarkastelee tutkimuksessaan parisuhdeväkivaltaa vanhoillislestadiolaisen naisen kokemuksen kautta ja pohtii sen kytköksiä yhteisöllisyyteen. Samalla väkivaltaa ja sen ylisukupolvisuutta käsitellään laajemmin, osana sukupuolittuneiden valtasuhteiden sekä auttamisjärjestelmän historiaa ja nykyhetkeä.

Petri Paavilaisen Kuinka ajatukset syntyvät kuvaa aivotutkimuksen historiaa, umpikujia, virhelöydöksiä ja läpimurtoja. Teos nostaa esiin ajankohtaisia näkökulmia kognitiivisen neurotieteen eri alueisiin. Paavilainen myös haastaa pohtimaan aivotutkimusmenetelmien rajoituksia ja tulosten luotettavuutta sekä niiden muodostamaa ihmiskuvaa.

Mona Mannevuon Ihmiskone töissä tarjoaa näkökulman suomalaisen tehokkuusajattelun historiaan. Teoksessa Mannevuo tarkastelee sotienjälkeistä Suomea modernisoineita työlääketieteellisiä ja työnjohdollisia oppeja, joilla kansalaisia valistettiin ja muovattiin sivistyneen yhteiskunnan tavoille. Työelämän läpäisi ajatus siitä, että ihmiskone on muovattava ja plastinen: sitä voi aina parantaa ja optimoida.

Petteri Pietikäisen Kipeät sielut syventyy mielenterveyspotilaiden kokemuksiin ja mielenterveyden häiriöiden hoitoon Suomessa autonomian ajalta 1950-luvulle. Mielisairaaloiden ja muiden laitoshoitopaikkojen potilaiden lisäksi kirjassa tutustutaan kylähullujen ja muiden laitoshoidon ulkopuolella eläneiden arkeen. Sairauden syiden ja hoitomenetelmien lisäksi Pietikäinen avaa sotien kaltaisten kriisien vaikutuksia mielenterveyteen sekä mielisairauden sosiaalisia ja kulttuurisia yhteyksiä.

Ilkka Niiniluoto pohtii Tekniikan filosofia -kirjassaan eri näkökulmista tekniikan historiaa, olemusta ja etiikkaa. Kuinka tekniikan lupaamat mahdollisuudet saataisiin valjastettua hyvän elämän tavoitteluun ja kuinka vältetään siihen liittyvät vaarat? Taloudellisten etujen lisäksi huomioon olisi otettava kauneuden, turvallisuuden, ekologisen kestävyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kriteerit. Ratkaisut voidaan Niiniluodon mukaan saavuttaa vain eri tieteenalojen yhteistyöllä, ja kokonaiskuvaa rakentavalla tekniikan filosofialla on tässä tärkeä asema.

Juho Saaren, Niko Eskelisen ja Liisa Björklundin Raskas perintö -kirjassa sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta lähestytään sosiaalitieteellisestä ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta. Edellisten sukupolvien valinnat kuormittavat ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta kärsivien ryhmien toimintakykyjä, ja muun yhteiskunnan vaurastuessa heille kertyy takamatkaa suureen enemmistöön nähden. Kirjassa kartoitetaan myös ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisussa käytettäviä toimintamalleja.

Palkintoraatiin kuuluvat dosentti Oula Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola. Raadin sihteerinä toimii TSV:n julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki. Voittaja julkistetaan 15.3.2021.

Gaudeamus onnittelee kaikkia ehdokkaita!

Tilaa palkintoehdokkaat verkkokaupasta >>

Lue lisää palkinnosta TSV:n sivuilta >>

Haluatko kuulla ajankohtaisista uutisista, uutuuksista sekä tarjouksistamme? Tilaa Gaudeamuksen uutiskirje >>

Lue myös nämä

Tilaa uutiskirje

Etukoodilla -15% normaalihinnoista ja ilmainen toimitus seuraavalle tilaukselle!

Scroll to Top