Ari Helo: Yhdysvaltain demokratian synty

9789524953221Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä tunnetaan ympäri maailman, ja liittovaltio vaalii yhä kuvaa Yhdysvalloista tasa-arvon ja demokratian ihanteiden varaan syntyneenä, perustuslaillisena yhteiskuntana. Vaikka unionimuotoisia perustuslakisopimuksia pidetään pyhinä ja koskemattomina, niiden synty oli vahvasti poliittinen prosessi.

Yhdysvaltain demokratian synty johdattaa unionin perustamiskauden aatehistoriaan ja nykyiseen yhdysvaltalaiseen poliittiseen ajatteluun, jotka yhdessä muodostavat pohjan kansalaisten historiakäsitykselle. Sen tunteminen on olennaista sekä nykyisen poliittisen toiminnan että yhdysvaltalaisen mielenmaiseman ymmärtämisessä.

Teos sisältää myös uudet, selityksin varustetut suomennokset Yhdysvaltain tärkeimmistä poliittisista dokumenteista eli Itsenäisyysjulistuksesta (1776), Konfederaatioartikloista (1781), Federalistikirjoituksista (1787–1788) sekä Yhdysvaltain perustuslaista (1787) lisäyksineen.

”Itsenäisyysjulistuksen historiallisesti tärkein osio on sen lyhyt johdantokappale, jossa puhutaan ’itsestään selvistä totuuksista’, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja että heillä kaikilla on luovuttamattomia oikeuksia, kuten oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun.”

Sisällys

Kirjoittaja

Ari Helo on Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti ja työskentelee aate- ja oppihistorian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa, Suomessa, Virossa ja Yhdysvalloissa. Hänen edellinen kirjansa on Thomas Jefferson’s Ethics and the Politics of Human Progress (Cambridge University Press 2013).

Laita hyvä kiertämään: